DNVGL.no

  • Annual report 2018
  • Utsiktene for olje- og gassindustrien i 2019
  • Forskning og innovasjon
  • Grønt Skipsfartsprogram
11. september 2018

Økt anvendelse av elektrisitet - fører til redusert behov for energi

Oslo 11. september 2018. Økt anvendelse av elektrisitet og dermed mer effektiv utnyttelse av energi vil bidra til at verdens energibehov kommer til å falle fra midten av 2030 tallet til tross for at stadig flere får tilgang til energi. Dette er de gode nyhetene i DNV GLs Energy Transition Outlook 2018. De dårlige er at dette ikke er godt nok i forhold til et klimaperspektiv. Paris-avtalens to-graders mål vil ikke bli nådd.

  • Other sectors
Se flere
View all
View all

Learn more about Veracity

Veracity is an open and secure platform facilitating exchange of data sets, APIs, applications and insight

Sign In Sign Up Visit the Veracity data platform