DNVGL.no

  • Utsiktene for olje- og gassindustrien i 2019
  • Forskning og innovasjon
  • Energy Transition Outlook 2018 er tilgjengelig nå
  • Grønt kystfartsprogram
11. september 2018

Økt anvendelse av elektrisitet - fører til redusert behov for energi

Oslo 11. september 2018. Økt anvendelse av elektrisitet og dermed mer effektiv utnyttelse av energi vil bidra til at verdens energibehov kommer til å falle fra midten av 2030 tallet til tross for at stadig flere får tilgang til energi. Dette er de gode nyhetene i DNV GLs Energy Transition Outlook 2018. De dårlige er at dette ikke er godt nok i forhold til et klimaperspektiv. Paris-avtalens to-graders mål vil ikke bli nådd.

  • Group
Se flere