DNVGL.no

DNV GLs fakturaadresser i Norge

SHARE:
PRINT:

DNV GL har ulike fakturaadresser for sine ulike selskap.

Ved å sende fakturaer på riktig måte og til riktig adresse, hjelper du DNV GL med å få betalingsprosessen til å flyte raskest mulig.


Information in English about invoicing, see below.

Fakturering

Når faktura sendes med vanlig post

 1. Vennligst sjekk at selskapsnavnet er riktig
  Oppgi selskapsnavnet og/eller organisasjonsnummeret i overskriften på fakturaen.


DNV GL AS

DNV GL Business Assurance (Norway) AS

DNV Climate Change Services AS

c/o Fakturamottak

c/o Fakturamottak

c/o Fakturamottak

Postboks 4900,
Vika

Postboks 4900,
Vika

Postboks 4900,
Vika

8608 Mo i Rana

8608 Mo i Rana

8608 Mo i Rana

Org.nr.:
945 748 931

Org.nr.:
959 627 606

Org.nr.:
994 774 352


 1. Vennligst oppgi kjøperens personlige signatur
  Referer til den DNV GL-ansatte kjøperens signatur (bokstavkode på to til åtte bokstaver) i fakturaen, som for eksempel "Deres ref.: ABCZX".


Når faktura sendes per e-post

 1. Vennligst følg de samme reglene for adressering som ved vanlig postsendt faktura (se ovenfor).
 2. Fakturaer kan sendes per e-post som vedlagt PDF- eller TIFF-fil til 4900@invoicecenter.net.
 3. Send kun én faktura per e-postmelding.
 4. Fakturaen i PDF- eller TIFF-format kan maksimalt være på 2 MB.
 5. Filnavnet på fakturaen kan ikke inneholde spesielle norske spesialtegn (æ, ø, å).
 6. Avsenderen vil motta en kvittering for fakturaen fra Opus Capita as.


Spørsmål

Spørsmål om sending av fakturaer til DNV GL kan rettes til Avdeling SFNNO076 Reporting

Information in English:

Addresses for invoicing DNV GL in Norway

 

The companies in the DNV GL Group have separate invoicing addresses. By sending your invoice in the proper way to the appropriate address, you will help DNV GL maintaining the invoicing process' rapid flow.


General requirements

 1. Please check that the company name is correct
  Please state the company name and its organisation ID number in the head section of your invoice


DNV GL ASDNV GL Business Assurance (Norway) ASDNV Climate Change Services AS
c/o Fakturamottakc/o Fakturamottakc/o Fakturamottak
Postboks 4900,
Vika
Postboks 4900,
Vika
Postboks 4900,
Vika
8608 Mo i Rana8608 Mo i Rana8608 Mo i Rana
Org.ID no.:
945 748 931
Org.ID no.:
959 627 606
Org.ID no.:
994 774 352

 1. State the buyer's personal DNV GL signature
  Please refer to the DNV GL employee who ordered your products/services by his/her DNV GL signature (two to eight characters) on your invoice, as for instance "Your reference: ABCZX".


When sending invoices via e-mail

 1. The above stated requirements also apply to invoices sent by e-mail.
 2. Attach your invoice (either as PDF- or as TIFF-files) to 4900@invoicecenter.net. Send only one invoice per e-mail message.
 3. The invoice in PDF- or TIFF-format cannot be larger than 2 MB
 4. The attachment's file name cannot contain special Norwegian characters (i.e. æ, ø, å).
 5.  receipt for the invoice from Opus Capita as. The sender will receive a


Questions

Questions about invoicing will be answered by Department SFNNO076 Reporting