DNVGL.no

Klima- og bærekraftstjenester

DNV GL støtter bedrifter i arbeidet mot en mer bærekraftig drift

Klima, bærekraft

Vi leverer tjenester innen bærekraftige investeringer, rapportering, strategi og operasjonell drift, arbeidsforhold og HMS, miljø og klima, samt oppfølging av dette i leverandørkjeden.