DNVGL.no

Havbrukstjenester

Fish farm in the North of Norway

Vår enhet Technical Aqua Services leverer akkrediterte inspeksjons- og sertifiseringstjenester innen både sjøbasert og landbasert akvakultur. Vi bistår oppdrettere og utstyrsleverandører med kravene som stilles næringen gjennom forskrifter og standarder, herunder NYTEK, NS 9415, Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk og NS 9416. I tillegg leverer DNV GL miljøundersøkelser iht krav stilt i NS 9410 og andre bransjestandarder som ASC Salmon Standard og GlobalGAP.