DNVGL.no

Technical Aqua Services DNV GL

Fish farm in the North of Norway

Vår enhet Technical Aqua Services leverer akkrediterte inspeksjons- og sertifiseringstjenester innen fiskeoppdrett og utstyr levert til næringen. Vi bistår oppdrettere og utstyrsleverandører i hele landet med kravene som stilles næringen gjennom NYTEK-forskriften og NS 9415

Ansatte i Technical Aqua Services

Frank Aage Vikedal
Frank Aage Vikedal

Technical leader/Inspector/System administrator

Send email
Johnny Gravvold
Johnny Gravvold

Technical leader/Inspector

Send email
Liv Solveig Olafsson
Liv Solveig Olafsson

Head of Section Technical Aqua Services

Send email
Odd-Børre Eidnes
Odd-Børre Eidnes

Technical Inspector

Send email
Olve Vangdal
Olve Vangdal

Technical leader/Inspector

Send email
Rolf Hansen
Rolf Hansen

Technical Leader/ Inspector

Send email
Svein Erik Endresen
Svein Erik Endresen

Technical Inspector

Send email
Tor Nilsen Vaksdal
Tor Nilsen Vaksdal

Technical Inspector

Send email