DNVGL.no

Technical Aqua Services DNV GL

Fish farm in the North of Norway

Vår enhet Technical Aqua Services leverer akkrediterte inspeksjons- og sertifiseringstjenester innen fiskeoppdrett og utstyr levert til næringen. Vi bistår oppdrettere og utstyrsleverandører i hele landet med kravene som stilles næringen gjennom NYTEK-forskriften og NS 9415

Ansatte i Technical Aqua Services