DNVGL.no

Helsesertifisering og akkreditering

SHARE:
PRINT:
Healthcare services by DNV GL
Økt kvalitet og pasientsikkerhet ved sertifisering

Styringssystemer av høy kvalitet i helsesektoren må være kostnadseffektive, samt ha fokus på kontinuerlig læring og forbedring. Dette innebærer også respekt for pasientens integritet og de pårørendes behov. Nøkkelen til bærekraftig drift for leverandører av helsetjenester, og økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet oppnås ved implementering av et godt kvalitetssystem.