DNVGL.no

Overgang til nye ISO 45001

Service pakker

Kontakt oss

Lars Erik Sandhaug Lars Erik Sandhaug
Senior Consultant

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss her
SHARE:
PRINT:
ISO transition implement package
Denne pakken er for virksomheter som ønsker en helhetlig prosess fra introduksjon av standarden og helt til gjennomføring av overgangsrevisjonen.

IMPLEMENT-pakken tilfører overgangsrevisjon, vårt Lumina™Plus benchmarkingverktøy og et bedriftsinternt kurs med en av våre kursholdere, i tillegg til veiledning, opplæring og vurderinger i DEVELOP-pakken. Vår mest omfattende pakke gir deg veiledning og den nødvendige kunnskapen om de nye kravene, vurderer bedriftens modenhet og fullfører overgangsprosessen sammen med våre erfarne revisorer. Med IMPLEMENT-pakken har du alle elementene for en effektiv overgangsrevisjon.

Pakken inneholder: 

 • Bedriftsinternt kurs: En av våre erfarne revisorer kommer til dere og holder et 1 dags kurs i HMS ledelse basert på ISO 45001 
 • Lumina™ Plus: Et benchmarkingverktøy med utvidet funksjonalitet som analyserer deres revisjonsresultater og sammenligner dette mot revisjonsresultater i markedet.
 • Overgangsrevisjon fra OHSAS 18001 til ISO 45001: Når virksomheten er klar kommer en revisor og gjør en revisjon av deres system for å verifisere at endringene fra 18001 til 45001 er ivaretatt. Dette er obligatorisk for sertifiserte bedrifter og kan gjøres i forbindelse med deres årlige planlagte resertifisengs- eller periodiske revisjon.
 • Online Self-assessment tool for ISO 45001: En strukturert egenvurdering av din virksomhets modenhet i forhold til kravene
 • Gap-analyse: besøk av en revisor som ser på hva som må til for å ta steget fra OHSAS 18001 til ISO 45001. I etterkant mottar der en rapport med funnliste som peker på eventuelle gap/mangler
 • E-læringskurs: Risikobasert tenkning, high-level structure, lederskap og organisasjonsstruktur
 • Et Guidance Document for ISO 45001: Gir oversikt over standarden og kravene, samt endringer fra 18001

Fordeler:

 • En pakke som tar dere hele veien frem til overgangen og deres nye ISO 45001 sertifikat
 • Styrker forståelse, kompetanse og forankring av HMS-arbeid i store deler av virksomheten ved at flere ansatte blir kurset
 • Muligheter for sammenligning av egne resultater opp mot resultater i markedet og eventuelt andre geografier
 • Identifisering av mangler/avvik for å prioritere riktig tid og ressursbruk slik at  ledelsessystemet samsvarer med de nye kravene i ISO 45001
 • Forståelse av hvor man skal fokusere
 • Innsikt i forbedringsmuligheter
 • Forståelse av den nye standarden og dens krav og oppbygging
 • Besøk og gjennomgang med en erfaren revisor som gir en god forståelse av den nye standardens krav og deres etterlevelse av denne
 • Bli bevisst de vanligste fallgruvene når det gjelder de nye kravene


Pris 85 000,-

Kontakt oss her Ønsker du mer informasjon?