DNVGL.no

Kunnskap til å vokse

SHARE:
PRINT:
In-House Training
Kurs og opplæring genererer mer verdi for virksomheten når pensum reflekterer kjernevirksomhet og prestasjonsevne. Våre kursopplegg kan skreddersys slik at det aktivt bidrar til å forbedre din virksomhets resultater.

Bedriftsintern opplæring

Ved å velge bedriftsintern opplæring vil du få et opplæringsopplegg tilpasset dine behov og spisset mot dine utfordringer. Vår kursavdeling setter sammen en kurspakke og velge kursholdere som har spesifikk erfaring fra din bransje. Vi tilbyr engasjerne foredragsholdere med verdifull bransjeerfaring, skreddersøm og fleksibilitet, samt en felles plattform som kan danne grunnlag for et større kompetanseløft i virksomheten.  


Hvorfor investere i kurs?

​Kunnskap fremmer din evne til å motivere, endre og tilpasse deg et marked i endring. Bedriftsinterne kurs representerer en felles plattform der de ansatte kan tilegne seg samme type kompetanse. Deltakerne vil diskutere relevante problemstillinger med kolleger og på den måten skape felles forankring til tema. Vårt mål er at investeringen skal gi avkastning i alle ledd av bedriften etter at kurset er gjennomført.

ISO 9001

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres bedriftsinternt og tilpasset din bedrifts behov.

Informasjon
Kontakt oss her Er det flere enn deg som trenger opplæring? Står dere overfor en større endring eller utfordring? Ønsker du besøk fra oss?