DNVGL.no

Sammen mot et kvalitetsløft

Å gjøre kvalitetsarbeidet til et styringssystem for aktivt å kunne jobbe mot kontinuerlig forbedring har vært motivasjonen når Fjellinjen AS har arbeidet mot ISO 9001 sertifisering.

Kursene har bidratt til en kontinuerlig forbedring er hverdagen vår. Forbedringen gir høyere effektivitet i leveransene, og trygghet rundt vårt omdømme. Begge deler er vesentlig for utførelsen av vårt samfunnsoppdrag.
Jonas Steen Hansen
  • Organisasjonsrådgiver
  • Fjellinjen AS

Fjellinjen AS er et norsk selskap som krever inn bompenger i Oslo og Bærum og er den viktigste finansielle bidragsyteren til utbygging av vei og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. I arbeidet mot å sertifisere seg i henhold til ISO 9001 fikk Fjellinjen AS kursavdelingen i DNV GL til å skreddersy et kursprogram som skulle bistå dem i prosessen. Målet var å sikre at alle ansatte som skulle involveres i prosessen ble kjent med kravene i standarden og i stand til å spre nødvendig kunnskap internt i bedriften i forkant av sertifiseringsprosessen.

- Det viktigste for oss var å heve kompetansen innenfor området kvalitet og få forståelsen for hva et kvalitetssystem er, forteller organisasjonsrådgiver Jonas Steen Hansen i Fjellinjen. Han forteller videre at det å gjøre kvalitetsarbeidet til et styringssystem fremfor en en sideoppgave har vært svært viktig for ledelsen. - Det har vært avgjørende for oss å skape en felles forståelse av hva et kvalitetsledelsessystem er, presiserer han. For å få til dette har vi valgt å spisse kompetansen hos noen som kan være våre ambassadører inn i kvalitetsarbeidet.

DNV GL satt sammen et kursprogram der målet var at de ansatte og ledergruppen skulle bli kjent med de viktigste kravene i standarden og forstå hvordan de kunne innrette lederskapet for å sikre en etterlevelse og kontinuerlig forbedring i Fjellinjen AS.

Fjellinjen AS har nå gjennomført interne revisjoner, noe som i følge dem selv har vært en svært lærerik prosess. - Vår avviksrapportering er nå satt i system og vi identifiserer stadig forbedringsområder som vi jobber aktivt med for å sikre feilfrie leveranser, forteller Hansen. Han kan videre fortelle at målet nå er å få på plass ISO-sertifisering og begynne å etterleve. - Det er ikke er sertifikatet som er drivkraften, men det å jobbe mot kontinuerlig forbedring, avslutter han.

Bedriftsinterne kurs

Kontakt oss her