Other sectors

Fremtiden for rekrutterere

Group of people

Vi oppgraderer standarden for sertifisering av rekrutterere – bli med!

Med mål om å kvalitetssikre kompetansen til rekruttereren og sikre like rekrutteringsprosesser for kandidatene, ble ordningen for sertifiserte rekrutterere etablert i 2011. 
DNB, Forsvarsmateriell/BI, NHO, IMDI og ManpowerGroup utgjør sertifiseringskomiteen og har utarbeidet rammeverket for ordningen. DNV GL forvalter den og det er i dag ca. 380 sertifiserte rekrutterere.

Fremtiden for rekruttereren

Vi har startet arbeidet med oppdateringen av standarden og inviterer deg til å bli med å påvirke hvordan den vil se ut i fremtiden. Komiteen har arbeidet frem 5 klare områder, som de mener er viktig å ta inn i standarden, i tillegg til at eksisterende krav blir oppdatert:
1. Hele kandidatopplevelsen
2. Onboarding
3. Sourcing og seleksjon
4. Sosiale medier
5. Metoder og verktøy; artifical intelligence, digitalisering

Personvernforordningsreglene som kommer i mai 2018, vil også påvirke underlaget i standarden. 

Agenda for dagen: 

13.00-14.15: Foredrag ved Per Olav Hagås (Experis), Lasse Hønsen (Cut-e),Christian Scheen (Skanska),

Øyvind Heiervang (Right Management), Mattias Elg (We Compose, Sverige),

Lars Digerud (Lars Digerud Conculting) og Lars Kolberg (Likestillings – og diskriminerings ombudet, LDO)

14.15-14.30: Pause m/bevertning

14.30-15.30: Workshop med mulighet for å gi innspill til dagens standard og til temaene: Kandidatopplevelsen, Sosiale medier, Seleksjon og sourcing, Verktøy (Artifical intelligence, digitalisering) og Onboarding

15.30-16.00: Oppsummering og avslutning


Si din mening! 

Hvordan vil disse 5 viktige områdene påvirke rekruttererens hverdag i fremtiden, og hvorfor bør de tilføyes i standarden?  Bli med på vår workshop 29. november, hør mer om hvert område og bidra med dine innspill til standarden. Klikk her for å melde deg på til workshop’en 29. november 2017


Vi tar med innspillene fra workshop’en inn i endringene av standarden, sender den ut på høring og lanserer ny versjon til påske i 2018.


Har du ikke mulighet for å delta, kan du komme med dine endringsforslag til rekrutteringsstandarden her  

Her har du også mulighet for å registrere deg til den etterfølgende høringsrunden.

Vi ser frem til å motta dine innspill, og ser frem til en god workshop med engasjerte deltagere!

Med mål om å kvalitetssikre kompetansen til rekruttereren og sikre like rekrutteringsprosesser for kandidatene, ble ordningen for sertifiserte rekrutterere etablert i 2011. 
DNB, Forsvarsmateriell/BI, NHO, IMDI og ManpowerGroup utgjør sertifiseringskomiteen og har utarbeidet rammeverket for ordningen. DNV GL forvalter den og det er i dag ca. 380 sertifiserte rekrutterere.

Fremtiden for rekruttereren

Vi har startet arbeidet med oppdateringen av standarden og inviterer deg til å bli med å påvirke hvordan den vil se ut i fremtiden. Komiteen har arbeidet frem 5 klare områder, som de mener er viktig å ta inn i standarden, i tillegg til at eksisterende krav blir oppdatert:
1. Hele kandidatopplevelsen
2. Onboarding
3. Sourcing og seleksjon
4. Sosiale medier
5. Metoder og verktøy; artifical intelligence, digitalisering

Personvernforordningsreglene som kommer i mai 2018, vil også påvirke underlaget i standarden. 

Agenda for dagen: 

13.00-14.15: Foredrag ved Per Olav Hagås (Experis), Lasse Hønsen (Cut-e),Christian Scheen (Skanska),

Øyvind Heiervang (Right Management), Mattias Elg (We Compose, Sverige),

Lars Digerud (Lars Digerud Conculting) og Lars Kolberg (Likestillings – og diskriminerings ombudet, LDO)

14.15-14.30: Pause m/bevertning

14.30-15.30: Workshop med mulighet for å gi innspill til dagens standard og til temaene: Kandidatopplevelsen, Sosiale medier, Seleksjon og sourcing, Verktøy (Artifical intelligence, digitalisering) og Onboarding

15.30-16.00: Oppsummering og avslutning


Si din mening! 

Hvordan vil disse 5 viktige områdene påvirke rekruttererens hverdag i fremtiden, og hvorfor bør de tilføyes i standarden?  Bli med på vår workshop 29. november, hør mer om hvert område og bidra med dine innspill til standarden. Klikk her for å melde deg på til workshop’en 29. november 2017


Vi tar med innspillene fra workshop’en inn i endringene av standarden, sender den ut på høring og lanserer ny versjon til påske i 2018.


Har du ikke mulighet for å delta, kan du komme med dine endringsforslag til rekrutteringsstandarden her  

Her har du også mulighet for å registrere deg til den etterfølgende høringsrunden.

Vi ser frem til å motta dine innspill, og ser frem til en god workshop med engasjerte deltagere!