Maritime

Grønt Kystfartsprogram inviterer til topplederdebatt

Gront Kystfartsprogram

Nye klimakrav i skipsfarten – verdens beste forretningsmulighet!

Hvordan skal Norge vinne kampen om markedsandelene?

Norsk maritim næring har lenge forstått betydningen av grønn konkurransekraft og er derfor godt posisjonert internasjonalt. Nå har IMO vedtatt at utslippene fra shipping skal halveres innen 2050. Det betyr at et stort internasjonalt marked for grønne løsninger snart vil være en realitet.

Hvordan kan norske myndigheter og norsk maritim næring etablere tiltak slik at det grønne skiftet kan skje på en effektiv måte, som også gir Norge økt konkurransekraft, verdiskaping, sysselsetning og eksport? Dette er det interessante og kompliserte spørsmålet topplederdebatten vil adressere.

Til denne debatten inviterer vi politikere, politiske rådgivere, representanter for media, næringsliv, forskning og miljøorganisasjoner.

Ordstyrer: Per Sandberg fra Equinor

Hvordan skal Norge vinne kampen om markedsandelene?

Norsk maritim næring har lenge forstått betydningen av grønn konkurransekraft og er derfor godt posisjonert internasjonalt. Nå har IMO vedtatt at utslippene fra shipping skal halveres innen 2050. Det betyr at et stort internasjonalt marked for grønne løsninger snart vil være en realitet.

Hvordan kan norske myndigheter og norsk maritim næring etablere tiltak slik at det grønne skiftet kan skje på en effektiv måte, som også gir Norge økt konkurransekraft, verdiskaping, sysselsetning og eksport? Dette er det interessante og kompliserte spørsmålet topplederdebatten vil adressere.

Til denne debatten inviterer vi politikere, politiske rådgivere, representanter for media, næringsliv, forskning og miljøorganisasjoner.

Ordstyrer: Per Sandberg fra Equinor

Agenda

Program:

Day 1

 

Registrering og fingermat

Velkommen

Speaker

Cathrine Pia Lund

direktør merkevaren Norge Innovasjon Norge

Reguleringer og mulige konsekvenser

Speaker

Sveinung Oftedal

fagdirektør klima- og miljødepartementet

Et overblikk på den maritime næringen

Speaker

Remi Eriksen

CEO DNV GL

Tre næringspaneler. Hva fungerer i internasjonal grønn forretningsutvikling?

Speaker

Per Sævik

skipsreder Havila Shipping

Bjørn Otto Sverdrup

SVP Corporate Sustainability Equinor

Stig Bjørkedal

EVP Vard Group

Speaker

Terje Moe Gustavsen

vegdirektør Statens Vegvesen

Samu Slotte

Head of Sustainable Finance Danske Bank

Jan P. Myklebost

maritim sjef Hydro

Speaker

Bård Bjørløw

EVP Kongsberg

Ivar Ulvan

styreleder Egil Ulvan Rederi

Kai Olsen

Logistics Manager ASKO

Pause

Politisk panel - hva gjør vi med dette?

Debattantene svarer på utspillene fra næringspanelene

Speaker

Ola Elvestuen

klima- og miljøminister (V)

Olav Moe

leder samferdselskomiteen Østfold fylkeskommune (KrF)

Jon Aasen

fylkesordfører Møre og Romsdal fylkeskommune (A)

Idar Kreutzer

adm. dir Finans Norge

Amund D. Ringdal

politisk direktør i Norges Rederiforbund

Tor A. Borge

adm. dir Kystrederiene

Oppsummering av konklusjoner og aksjoner

Hva var det egentlig som kom ut av dette? Hvor går veien videre etter debatten?

Speaker

Aslak Bonde

politisk analytiker (Morgenbladet og Ukeavisen Ledelse)

Slutt