DNVGL.no

Breadcrumbs

Grønt Kystfartsprogram inviterer til topplederdebatt

Nye klimakrav i skipsfarten – verdens beste forretningsmulighet!

Kontakt oss

Andrea Aarseth Langli
Consultant
Gront Kystfartsprogram

Event Information

Hvordan skal Norge vinne kampen om markedsandelene?

Norsk maritim næring har lenge forstått betydningen av grønn konkurransekraft og er derfor godt posisjonert internasjonalt. Nå har IMO vedtatt at utslippene fra shipping skal halveres innen 2050. Det betyr at et stort internasjonalt marked for grønne løsninger snart vil være en realitet.

Hvordan kan norske myndigheter og norsk maritim næring etablere tiltak slik at det grønne skiftet kan skje på en effektiv måte, som også gir Norge økt konkurransekraft, verdiskaping, sysselsetning og eksport? Dette er det interessante og kompliserte spørsmålet topplederdebatten vil adressere.

Til denne debatten inviterer vi politikere, politiske rådgivere, representanter for media, næringsliv, forskning og miljøorganisasjoner.

Ordstyrer: Per Sandberg fra Equinor

Program:

 • Time
  Title/Description
  Speaker
 • 12:00

  Registrering og fingermat

  Speaker:
 • 12:30

  Velkommen

  Speaker:

  Cathrine Pia Lund

  direktør merkevaren Norge Innovasjon Norge

 • 12:40

  Reguleringer og mulige konsekvenser

  Speaker:

  Sveinung Oftedal

  fagdirektør klima- og miljødepartementet

 • 12:50

  Et overblikk på den maritime næringen

  Speaker:

  Remi Eriksen

  CEO DNV GL

 • 13:00

  Tre næringspaneler. Hva fungerer i internasjonal grønn forretningsutvikling?

  Speaker:
 • 13:00

  Panel 1 – maritim omstilling

  Speaker:

  Per Sævik

  skipsreder Havila Shipping

  Bjørn Otto Sverdrup

  SVP Corporate Sustainability Equinor

  Stig Bjørkedal

  EVP Vard Group

 • 13:15

  Panel 2 – kjøp og finansiering av maritime tjenester

  Speaker:

  Terje Moe Gustavsen

  vegdirektør Statens Vegvesen

  Samu Slotte

  Head of Sustainable Finance Danske Bank

  Jan P. Myklebost

  maritim sjef Hydro

 • 13:30

  Panel 3 – nye logistikkløsninger med stort potensiale

  Speaker:

  Bård Bjørløw

  EVP Kongsberg

  Ivar Ulvan

  styreleder Egil Ulvan Rederi

  Kai Olsen

  Logistics Manager ASKO

 • 13:45

  Pause

  Speaker:
 • 14:00

  Politisk panel - hva gjør vi med dette?

  Debattantene svarer på utspillene fra næringspanelene

  Speaker:

  Ola Elvestuen

  klima- og miljøminister (V)

  Olav Moe

  leder samferdselskomiteen Østfold fylkeskommune (KrF)

  Jon Aasen

  fylkesordfører Møre og Romsdal fylkeskommune (A)

  Idar Kreutzer

  adm. dir Finans Norge

  Amund D. Ringdal

  politisk direktør i Norges Rederiforbund

  Tor A. Borge

  adm. dir Kystrederiene

 • 14:50

  Oppsummering av konklusjoner og aksjoner

  Hva var det egentlig som kom ut av dette? Hvor går veien videre etter debatten?

  Speaker:

  Aslak Bonde

  politisk analytiker (Morgenbladet og Ukeavisen Ledelse)

 • 15:00

  Slutt

  Speaker: