DNVGL.no

Kurs i sertifisering av rekrutteringspersonell

Sammenhengen mellom god rekrutteringsmetodikk og økonomisk gevinst er godt dokumentert. Til tross for dette er det mange norske virksomheter og rekrutteringsselskaper som ikke stiller krav til formell kompetanse hos sine rekrutterere.

Kontakt oss

Andreas Kolstø
Senior Consultant

Ønsker du å delta?

Meld deg på her
SHARE:
PRINT:
Five people sitting around a computer having a discussing

Event Information

 • Hvor:

  Oslo

 • Sted:

  HR Norges lokaler, Jernbanetorget 2, 0154, Oslo

 • Tidspunkt:
  09 March - 11 March 2016
  Legg til i kalender 2016/03/09 09:00 2016/03/11 16:00 Kurs i sertifisering av rekrutteringspersonell Sammenhengen mellom god rekrutteringsmetodikk og økonomisk gevinst er godt dokumentert. Til tross for dette er det mange norske virksomheter og rekrutteringsselskaper som ikke stiller krav til formell kompetanse hos sine rekrutterere.
  https://www.dnvgl.no/events/kurs-i-sertifisering-av-rekrutteringspersonell-58270
  Dette legger arrangementet til i din kalender. Vennligst husk å registrere deg for å delta på arrangementet.
  HR Norges lokaler, Jernbanetorget 2, 0154, Oslo false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349
 • Deltakeravgift:

  For medlemmer av HR Norge: 9.800,- For ikke-medlemmer: 12.800,-

 • Delta: Meld deg på her

DNV GL har inngått et samarbeid med HR Norge som leverer kurs innenfor sertifisering av rekrutteringspersonell.

Hva lærer du på kurset?

Etter gjennomført kurs skal du kunne:

 • Gjennomføre en kost-/nytteanalyse for rekruttering
 • Gjennomføre en jobbanalyse og omsette denne til en stillingsbeskrivelse
 • Redegjøre for forhold knyttet til etikk, habilitet og integritet i rekrutteringsprosessen
 • Kjenne til relevante lover og forskrifter relatert til rekruttering
 • Etablere og følge rutiner for administrasjon og behandling av søknader
 • Kjenne til de ulike seleksjonsmetoder, herunder velge relevante metoder tilpasset stillingens kravspesifikasjon
 • Praktisk bruk av ulike seleksjonsmetoder
 • Redegjøre for praktisk gjennomføring av evaluering av rekrutteringsprosessen
 • Demonstrere forståelse for utøvelse av egen rolle som rekrutterer

Program

 • Kost-/nytteanalyse av rekruttering
 • Jobbanalysen
 • Eitiske prinsipper og retningslinjer
 • Arbeidsrett/jus
 • Søknadshåndtering
 • Seleksjon og metoder:
  • Biodata
  • Intervju
  • Arbeidspsykologisk testing
  • Arbeidsprøver
  • Referanseintervju
 • Rollen som rekrutterer

Målgruppe

Kurset gir en grundig innføring i de ulike sider ved rekrutteringsprosessen og er aktuelt for alle som arbeider med rekruttering, f.eks. innen personal og HR, rekrutteringsselskaper samt linjeledere.

Kursholder

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge, og har tidligere jobbet i globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. I tillegg har han bred erfaring som konsulent innen rekruttering og lederutvelgelse. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Han brenner sterkt for HR-strategi, talent management, endringsledelse, rekruttering og lederskap.

Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL). SBDL er HR Norges partner på arbeidsrettssiden og bistår også medlemmer av HR Norge ved telefonhenvisning. Thomas holder kursene Rett og Plikt i Arbeidslivet, Tjenestemannsrett og Arbeidsgivers Håndtering av Personalopplysninger. Han har deltatt på flere av våre konferanser og medlemsmøter, og får svært gode tilbakemeldinger fra tilhørerne.

Om sertifisering av rekrutteringspersonell

Et sertifikat fra DNV GL er et kvalitetsstempel i markedet som dokumenterer relevante kunnskaper og sikrer at du som har den minimumskompetansen som kreves for å drive med rekruttering. Intensjonen med standardiseringen er å sikre et minimumsnivå for utøvelsen av rekrutteringsfaget, men ikke å uniformere selve rekrutteringsleveransen i de ulike virksomheter.

Mer informasjon om sertifiseringsordningen finner du på her. Kostnader tilknyttet sertifiseringen kommer i tillegg til kursavgiften.