DNVGL.no

Lansering av standarder for CO2-fangst og -lagring (CCS)

På dette seminaret vil DNV GLs Jørg Aarnes presentere den nye CCS-standarden for lagring (ISO 27914)

Norges fremste fagpersoner innenfor CCS har nå, sammen med eksperter fra 15 andre land, utviklet de første CCS-standardene som vil bidra til å tilrettelegge for konkrete CO2-fangst- og lagringsprosjekter. Standardene gjelder henholdsvis transport av CO2 gjennom rørledning og lagring av CO2.

Transportstandarden, ISO 27913, omhandler sammensetningen av CO2-strømmen, krav til design av rørledningen (inkludert materialvalg, veggtykkelser, ventiler) og konstruksjon og drift av rørledningene. Lagringsstandarden, ISO 27914, handler om krav til valg av lagringssted, operasjon (injeksjon) og nedstengning, og innbefatter også brønninfrastruktur, risikostyring og overvåkning av lagringsstedet. 

På lanseringen 1. november vil de norske ekspertene som har vært med og utarbeidet standardene presentere sitt arbeid og forklare hvilken betydning dette vil ha for det norske fullskala CCS-prosjektet.  I tillegg vil det bli mulighet til å høre om de andre CCS-standardiseringsprosjektene og standardene som vil bli publisert i nær fremtid.  

Mer om seminaret finner du på Standard Norges webside

Norges fremste fagpersoner innenfor CCS har nå, sammen med eksperter fra 15 andre land, utviklet de første CCS-standardene som vil bidra til å tilrettelegge for konkrete CO2-fangst- og lagringsprosjekter. Standardene gjelder henholdsvis transport av CO2 gjennom rørledning og lagring av CO2.

Transportstandarden, ISO 27913, omhandler sammensetningen av CO2-strømmen, krav til design av rørledningen (inkludert materialvalg, veggtykkelser, ventiler) og konstruksjon og drift av rørledningene. Lagringsstandarden, ISO 27914, handler om krav til valg av lagringssted, operasjon (injeksjon) og nedstengning, og innbefatter også brønninfrastruktur, risikostyring og overvåkning av lagringsstedet. 

På lanseringen 1. november vil de norske ekspertene som har vært med og utarbeidet standardene presentere sitt arbeid og forklare hvilken betydning dette vil ha for det norske fullskala CCS-prosjektet.  I tillegg vil det bli mulighet til å høre om de andre CCS-standardiseringsprosjektene og standardene som vil bli publisert i nær fremtid.  

Mer om seminaret finner du på Standard Norges webside