DNVGL.no

Nye klimakrav i skipsfarten – hvilke teknologier blir rådende?

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) inviterer i samarbeid med DNV GL til et gratis miniseminar om nye energiformer i fremtidig skipsfart

International Maritime Organization (IMO) har vedtatt at miljøutslippene fra shipping skal halveres innen 2050. Norsk maritim næring har lenge forstått betydningen av grønn konkurransekraft, men hvilke teknologier peker seg ut i det grønne skiftet – og hvorfor?

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) inviterer i samarbeid med DNV GL til et gratis miniseminar om nye energiformer i fremtidig skipsfart. På seminaret vil flere aktører legge frem sine vurderinger og erfaringer med ulike energibærere som er aktuelle for skip. DNV GL, som har hatt hovedansvaret for seminaret, har en sterk internasjonal posisjon innen dette temaet.

Møtet er åpent for alle interesserte, men på grunn av serveringen ber vi om påmelding til post@ntva.no innen mandag 12. november. 


Program

15:00 Velkommen til seminaret 
NTVA

15:05 IMO 2050: Hva er vedtatt og hva er alternativene? Prognoser for internasjonal utvikling innen energiområdet
Kjetil Martinsen, DNV GL

15:25 LNG som energikilde
Rolls Royce Marine

15:40 Batteridrift av skip
Egil Mollestad, CTO, ZEM

15:55 Hydrogen som energibærer
Tomas Tronstad, CEO, Hyon

16:25 Paneldiskusjon rundt fremtidig rolle for de ulike teknologier

16:55 Avslutning

17:00 Enkel servering og mingling


Velkommen! 

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) inviterer i samarbeid med DNV GL til et gratis miniseminar om nye energiformer i fremtidig skipsfart. På seminaret vil flere aktører legge frem sine vurderinger og erfaringer med ulike energibærere som er aktuelle for skip. DNV GL, som har hatt hovedansvaret for seminaret, har en sterk internasjonal posisjon innen dette temaet.

Møtet er åpent for alle interesserte, men på grunn av serveringen ber vi om påmelding til post@ntva.no innen mandag 12. november. 


Program

15:00 Velkommen til seminaret 
NTVA

15:05 IMO 2050: Hva er vedtatt og hva er alternativene? Prognoser for internasjonal utvikling innen energiområdet
Kjetil Martinsen, DNV GL

15:25 LNG som energikilde
Rolls Royce Marine

15:40 Batteridrift av skip
Egil Mollestad, CTO, ZEM

15:55 Hydrogen som energibærer
Tomas Tronstad, CEO, Hyon

16:25 Paneldiskusjon rundt fremtidig rolle for de ulike teknologier

16:55 Avslutning

17:00 Enkel servering og mingling


Velkommen!