DNVGL.no

Rekrutteringsseminar 2017 - God HR er god business

Group of young people gathered around an iPad

Arbeidslivet er i endring og HR må sikre en god bærekraftig forretningsdrift. Seminaret belyser nødvendige verktøy i strategisk omstillings og rekrutteringsarbeid og vi vil få høre erfaringer fra store norske bedrifters omstillingsarbeid.

God HR er god business

Velkommen til en spennende dag der fremragende foredragsholdere fra akademia og næringsliv deler sin innsikt og erfaringer! Rekrutteringsseminaret arrangeres i samarbeid med DNV GL og Handelshøyskolen BI og har til hensikt å bidra til et faglig løft for alle som er involvert i rekruttering. Benytt sjansen til å øke din kompetanse og mingle og nettverke med bransjekollegaer.


Formål

Seminaret har sin bakgrunn i DNV GLs standard for sertifisering av rekrutteringspersonell. Formålet med sertifiseringen er at et upartisk sertifiseringsorgan skal kunne bekrefte at en person har relevante forkunnskaper og dokumentert kompetanse iht. DNV GLs standard for sertifisering av rekrutteringspersonell.


Du vil blant annet møte


Glenn Menkin, Head of Employer Branding and Executive Recruitment, DNB

Yvonne Fosser, HR direktør, Innovasjon Norge 

Solfrid Skilbrigt, HR-direktør Skandinavia, Sopra Steria 

Sara C.J. Willand, direktør, TV2 

Bjørn Blindheim, direktør, Aker Scholarship 

Marit Sælid Johannessen, HR sjef, Reitan Convenience 

Anders Dysvik, professor, Handelshøyskolen BI – institutt for ledelse og organisasjon 

Erika Sterri, forsker, FAFO 

Anna Gunningberg, daglig leder, Trainee Sør

God HR er god business

Velkommen til en spennende dag der fremragende foredragsholdere fra akademia og næringsliv deler sin innsikt og erfaringer! Rekrutteringsseminaret arrangeres i samarbeid med DNV GL og Handelshøyskolen BI og har til hensikt å bidra til et faglig løft for alle som er involvert i rekruttering. Benytt sjansen til å øke din kompetanse og mingle og nettverke med bransjekollegaer.


Formål

Seminaret har sin bakgrunn i DNV GLs standard for sertifisering av rekrutteringspersonell. Formålet med sertifiseringen er at et upartisk sertifiseringsorgan skal kunne bekrefte at en person har relevante forkunnskaper og dokumentert kompetanse iht. DNV GLs standard for sertifisering av rekrutteringspersonell.


Du vil blant annet møte


Glenn Menkin, Head of Employer Branding and Executive Recruitment, DNB

Yvonne Fosser, HR direktør, Innovasjon Norge 

Solfrid Skilbrigt, HR-direktør Skandinavia, Sopra Steria 

Sara C.J. Willand, direktør, TV2 

Bjørn Blindheim, direktør, Aker Scholarship 

Marit Sælid Johannessen, HR sjef, Reitan Convenience 

Anders Dysvik, professor, Handelshøyskolen BI – institutt for ledelse og organisasjon 

Erika Sterri, forsker, FAFO 

Anna Gunningberg, daglig leder, Trainee Sør