Power and renewables

Seminar: Nye prinsipper for frekvensreserver i Norden

Hydro technical due diligence

Frekvenskvaliteten i det nordiske kraftsystemet har blitt dårligere i løpet av de siste årene. De nordiske sentralnettsoperatørene Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet har derfor utarbeidet nye krav på frekvensreguleringsreserve. Dette skal bidra til en bedre frekvenskvalitet, mer stabilt kraftsystem og mindre arbeid for å regulere frekvensen.

Seminaret har som mål å spre kunnskap om de nye kravene og samtidig vise hvordan kraftprodusentene kan oppfylle kravene, optimalisere sin leveranse og minimere slitasje.

Seminaret, som holdes på skandinvisk, retter seg først og fremst til norske og svenske produsenter med interesse for hurtig å kunne tilpasse sin produksjon til de nye forholdene.

Seminariet er kostnadsfritt, men vi fakturerar 500 NOK dersom en melder seg på og ikke møter opp.

Vi vil ha påmelding senest den 30. april, til: Nina Caspersen

Vi ser fram til å sees på DNV GL sitt hovedkvarter på Høvik. Det er gjesteparkering og det går busser om morgenen fra Skøyen/Lysaker og Sandvika, og busstider samt nærmere beskrivelse av veien finnes på.

Kontakt oss

Evert Agneholm
Evert Agneholm

Senior Principal Engineer and Adjunct Professor

Kontakt meg

For mer informasjon om denne hendelsen

Kontakt oss

Register

For mer informasjon om denne hendelsen  

Registrere

Hvor:

Oslo, Norge

Veritas Center Hövik

See map

Seminaret har som mål å spre kunnskap om de nye kravene og samtidig vise hvordan kraftprodusentene kan oppfylle kravene, optimalisere sin leveranse og minimere slitasje.

Seminaret, som holdes på skandinvisk, retter seg først og fremst til norske og svenske produsenter med interesse for hurtig å kunne tilpasse sin produksjon til de nye forholdene.

Seminariet er kostnadsfritt, men vi fakturerar 500 NOK dersom en melder seg på og ikke møter opp.

Vi vil ha påmelding senest den 30. april, til: Nina Caspersen

Vi ser fram til å sees på DNV GL sitt hovedkvarter på Høvik. Det er gjesteparkering og det går busser om morgenen fra Skøyen/Lysaker og Sandvika, og busstider samt nærmere beskrivelse av veien finnes på.

Agenda

Program

Day 1

Program

 

Registrering og kaffe

Velkommen

Speaker

Erik Dugstad

DNV GL

Introduksjon av nye krav på frekvensregulering

  • Bakgrunn
  • Krav for separatdrift (øydrift)
  • Spesifikasjon av kravene til FCR-N/D
  • Stegvis introduksjon av de nye kravene
  • Krav til verifisering

Speaker

Erik Alexander Jansson

Statnett

Markedsløsning eller krav

Speaker

Jørgen Bjørndalen

DNV GL

Kaffepause

Verifiseringstester

  • For å møte de nye kravene 
  • For å optimalisere drift

Speaker

Evert Agneholm

DNV GL

Erfaring fra en produsent

Speaker

Bertil Ekern

E-CO Energi

Oppsummerende diskusjon m innlederne

Avslutning