DNVGL.no

Breadcrumbs

Seminar: Nye prinsipper for frekvensreserver i Norden

Frekvenskvaliteten i det nordiske kraftsystemet har blitt dårligere i løpet av de siste årene. De nordiske sentralnettsoperatørene Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet har derfor utarbeidet nye krav på frekvensreguleringsreserve. Dette skal bidra til en bedre frekvenskvalitet, mer stabilt kraftsystem og mindre arbeid for å regulere frekvensen.

Kontakt oss

Evert Agneholm Evert Agneholm
Senior Principal Engineer and Adjunct Professor

For mer informasjon om denne hendelsen

Kontakt oss
Hydro technical due diligence

Event Information

 • Hvor:

  Oslo, Norge

 • Sted:

  Veritas Center Hövik

 • Delta: Registrere

Seminaret har som mål å spre kunnskap om de nye kravene og samtidig vise hvordan kraftprodusentene kan oppfylle kravene, optimalisere sin leveranse og minimere slitasje.

Seminaret, som holdes på skandinvisk, retter seg først og fremst til norske og svenske produsenter med interesse for hurtig å kunne tilpasse sin produksjon til de nye forholdene.

Seminariet er kostnadsfritt, men vi fakturerar 500 NOK dersom en melder seg på og ikke møter opp.

Vi vil ha påmelding senest den 30. april, til: Nina Caspersen

Vi ser fram til å sees på DNV GL sitt hovedkvarter på Høvik. Det er gjesteparkering og det går busser om morgenen fra Skøyen/Lysaker og Sandvika, og busstider samt nærmere beskrivelse av veien finnes på.

Program

Program

 • Time
  Title/Description
  Speaker
 • 08:30 -09:00

  Registrering og kaffe

  Speaker:
 • 09:00 -09:10

  Velkommen

  Speaker:

  Erik Dugstad

  DNV GL

 • 09:10 -10:00

  Introduksjon av nye krav på frekvensregulering

  • Bakgrunn
  • Krav for separatdrift (øydrift)
  • Spesifikasjon av kravene til FCR-N/D
  • Stegvis introduksjon av de nye kravene
  • Krav til verifisering

  Speaker:

  Erik Alexander Jansson

  Statnett

 • 10:00 -10:30

  Markedsløsning eller krav

  Speaker:

  Jørgen Bjørndalen

  DNV GL

 • 10:30 -11:00

  Kaffepause

  Speaker:
 • 11:00 -11:45

  Verifiseringstester

  • For å møte de nye kravene 
  • For å optimalisere drift

  Speaker:

  Evert Agneholm

  DNV GL

 • 11:45 -12:15

  Erfaring fra en produsent

  Speaker:

  Bertil Ekern

  E-CO Energi

 • 12:15 -13:00

  Oppsummerende diskusjon m innlederne

  Speaker:
 • 13:00

  Avslutning

  Speaker: