DNVGL.no

Seminar: Nye prinsipper for frekvensreserver i Norden

Hydro technical due diligence

Frekvenskvaliteten i det nordiske kraftsystemet har blitt dårligere i løpet av de siste årene. De nordiske sentralnettsoperatørene Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet har derfor utarbeidet nye krav på frekvensreguleringsreserve. Dette skal bidra til en bedre frekvenskvalitet, mer stabilt kraftsystem og mindre arbeid for å regulere frekvensen.

Seminaret har som mål å spre kunnskap om de nye kravene og samtidig vise hvordan kraftprodusentene kan oppfylle kravene, optimalisere sin leveranse og minimere slitasje.

Seminaret, som holdes på skandinvisk, retter seg først og fremst til norske og svenske produsenter med interesse for hurtig å kunne tilpasse sin produksjon til de nye forholdene.

Seminariet er kostnadsfritt, men vi fakturerar 500 NOK dersom en melder seg på og ikke møter opp.

Vi vil ha påmelding senest den 30. april, til: Nina Caspersen

Vi ser fram til å sees på DNV GL sitt hovedkvarter på Høvik. Det er gjesteparkering og det går busser om morgenen fra Skøyen/Lysaker og Sandvika, og busstider samt nærmere beskrivelse av veien finnes på.

Seminaret har som mål å spre kunnskap om de nye kravene og samtidig vise hvordan kraftprodusentene kan oppfylle kravene, optimalisere sin leveranse og minimere slitasje.

Seminaret, som holdes på skandinvisk, retter seg først og fremst til norske og svenske produsenter med interesse for hurtig å kunne tilpasse sin produksjon til de nye forholdene.

Seminariet er kostnadsfritt, men vi fakturerar 500 NOK dersom en melder seg på og ikke møter opp.

Vi vil ha påmelding senest den 30. april, til: Nina Caspersen

Vi ser fram til å sees på DNV GL sitt hovedkvarter på Høvik. Det er gjesteparkering og det går busser om morgenen fra Skøyen/Lysaker og Sandvika, og busstider samt nærmere beskrivelse av veien finnes på.

Missing Label with key: dnvgl-agenda-text

Program

Missing Label with key: dnvgl-agenda-day 1

Program

 

Registrering og kaffe

Velkommen

Speaker

Erik Dugstad

DNV GL

Introduksjon av nye krav på frekvensregulering

Speaker

Erik Alexander Jansson

Statnett

Markedsløsning eller krav

Speaker

Jørgen Bjørndalen

DNV GL

Kaffepause

Verifiseringstester

Speaker

Evert Agneholm

DNV GL

Erfaring fra en produsent

Speaker

Bertil Ekern

E-CO Energi

Oppsummerende diskusjon m innlederne

Avslutning