DNVGL.no

Testdagen 2018

DNV GL Careers

La den rette komme inn. Om egnethet for utdanning og jobb.

Bruker vi seleksjonsmetoder som tar tilstrekkelig hensyn til om jobbsøker er egnet for jobben? Hva sier ny forskning? Velkommen til Testdagen 11. april! 

Karakterer brukes som seleksjonsmetode til høyere utdanning, men hva er egentlig karakterer uttrykk for? Og: Hvorfor brukes ikke de beste seleksjonsmetodene ved opptak til studiestedene? Testdagen 2018 retter søkelyset mot disse spørsmålene. Kom og hør hva så vel forskere som representanter fra arbeidsgiversiden, læresteder og testbransjen tenker.

Program - med forbehold om endringer

De beste seleksjonsmetodene - Jon Martin Sundet Hva har endret seg etter Schmidt og Hunters legendariske meta-analyse om seleksjonsmetoder fra 1998? Vi har fått anledning til å presentere resultatene fra en ny, ennå ikke publisert, metaanalyse av Schmidt og medarbeidere. Hva er årsaken til at noen metoder synes å predikere jobb-suksess enda bedre, samtidig som andre metoder synes å ha mindre verdi enn tidligere antatt? Bør resultatene også få konsekvenser for seleksjon og for opptak til høyere utdanning? 

Hva er karakterer uttrykk for? - Pia Rosander I nordiske land er karakterer, med få unntak, det eneste kriteriet for opptak til høyere utdanning. Hva ligger bak karakterer, i hvilken grad predikerer karakterer fremtidig suksess i utdanning og yrkesliv. Er det egentlig slik at kandidatene med best karakterer er de gjeveste for en arbeidsgiver? 

Egnethet - hva betyr det egentlig? - Sarah Abraham Hva vil det si å være egnet til et yrke, og i hvilken grad bør egnethet vurderes allerede ved opptak til utdanningen? Sarah Abraham har vært sentral i omlegging av metodene som Politihøgskolen bruker for å vurdere egnethet til politiyrket. Abraham vil snakke om innholdet i begrepet egnethet og om hvilke implikasjoner det kan ha hvis læresteder også skal ta hensyn til egnethet for fremtidig yrkeskarriere når de vurderer søkere for opptak. 

Seleksjon når endringstakten øker - Glenn Menkin DNB er svært opptatte av å finne kandidater med godt potensial for å lykkes i jobben, ikke de mest skoleflinke. Head of Employer Branding and Executive Recruitment, Glenn Menkin, snakker om utfordringer ved seleksjon når organisasjoner og arbeidsoppgaver er i kontinuerlig endring. Han vi også fortelle om hvordan DNB arbeider med å implementere interesser og motivasjon i seleksjonsprosessen. 

Evne- og integritetstesting – effektivt, men kontroversielt - Testleverandører og Dag Øyvind Engen Nilsen Testleverandørene forteller om sin strategi for å øke bruken av evne og integritetstester. Hva er integritet, og hvordan måles det? Dag Øyvind Engen Nilsen leder en paneldiskusjon med deltakerne. 

Testdagen 2018 arrangeres av Norsk Psykologforening i samarbeid med DNV GL. Ved spørsmål til påmelding eller arrangementet, bes du henvende deg til Per A. Straumsheim hos Norsk Psykologforening:  pera@psykologforeningen.no

Bruker vi seleksjonsmetoder som tar tilstrekkelig hensyn til om jobbsøker er egnet for jobben? Hva sier ny forskning? Velkommen til Testdagen 11. april! 

Karakterer brukes som seleksjonsmetode til høyere utdanning, men hva er egentlig karakterer uttrykk for? Og: Hvorfor brukes ikke de beste seleksjonsmetodene ved opptak til studiestedene? Testdagen 2018 retter søkelyset mot disse spørsmålene. Kom og hør hva så vel forskere som representanter fra arbeidsgiversiden, læresteder og testbransjen tenker.

Program - med forbehold om endringer

De beste seleksjonsmetodene - Jon Martin Sundet Hva har endret seg etter Schmidt og Hunters legendariske meta-analyse om seleksjonsmetoder fra 1998? Vi har fått anledning til å presentere resultatene fra en ny, ennå ikke publisert, metaanalyse av Schmidt og medarbeidere. Hva er årsaken til at noen metoder synes å predikere jobb-suksess enda bedre, samtidig som andre metoder synes å ha mindre verdi enn tidligere antatt? Bør resultatene også få konsekvenser for seleksjon og for opptak til høyere utdanning? 

Hva er karakterer uttrykk for? - Pia Rosander I nordiske land er karakterer, med få unntak, det eneste kriteriet for opptak til høyere utdanning. Hva ligger bak karakterer, i hvilken grad predikerer karakterer fremtidig suksess i utdanning og yrkesliv. Er det egentlig slik at kandidatene med best karakterer er de gjeveste for en arbeidsgiver? 

Egnethet - hva betyr det egentlig? - Sarah Abraham Hva vil det si å være egnet til et yrke, og i hvilken grad bør egnethet vurderes allerede ved opptak til utdanningen? Sarah Abraham har vært sentral i omlegging av metodene som Politihøgskolen bruker for å vurdere egnethet til politiyrket. Abraham vil snakke om innholdet i begrepet egnethet og om hvilke implikasjoner det kan ha hvis læresteder også skal ta hensyn til egnethet for fremtidig yrkeskarriere når de vurderer søkere for opptak. 

Seleksjon når endringstakten øker - Glenn Menkin DNB er svært opptatte av å finne kandidater med godt potensial for å lykkes i jobben, ikke de mest skoleflinke. Head of Employer Branding and Executive Recruitment, Glenn Menkin, snakker om utfordringer ved seleksjon når organisasjoner og arbeidsoppgaver er i kontinuerlig endring. Han vi også fortelle om hvordan DNB arbeider med å implementere interesser og motivasjon i seleksjonsprosessen. 

Evne- og integritetstesting – effektivt, men kontroversielt - Testleverandører og Dag Øyvind Engen Nilsen Testleverandørene forteller om sin strategi for å øke bruken av evne og integritetstester. Hva er integritet, og hvordan måles det? Dag Øyvind Engen Nilsen leder en paneldiskusjon med deltakerne. 

Testdagen 2018 arrangeres av Norsk Psykologforening i samarbeid med DNV GL. Ved spørsmål til påmelding eller arrangementet, bes du henvende deg til Per A. Straumsheim hos Norsk Psykologforening:  pera@psykologforeningen.no