Other sectors

TESTDAGEN 2019

People having a group discussion

Hvordan identifisere talentene og få de ombord?

Identifisering av talenter og «onboarding». Slik lyder stikkordene for Testdagen 2019 som i år går av stabelen 23. september på Meet Ullevål, Ullevål Stadion. 

DNV GL samarbeider med Norsk Psykologforening og vil være representert under Testdagen 2019 og håper du har lyst til å være med! 

  • Er det riktig slik forskning har vist at «de 20 prosent mest effektive medarbeiderne står for 80 prosent av organisasjonens verdiskapning» (Harvard Business Review)?
  • Hvordan kan en bruke informasjon fra rekruttering og seleksjon til å gjøre innfasingen («onboarding») av nye medarbeidere bedre, slik at de lettere kan finne seg til rette og bli produktive i et nytt arbeidsmiljø? 

Disse spørsmålene er sentrale på Testdagen 2019 der noen av de beste fagfolkene deler sin kompetanse på området.   

Program 

What does high potential look like and can it be measured with psychometric tools? (David Lawton, Cubiks) Å identifisere de som presterer godt er ikke det samme som å identifisere de med talent. David Lawton utforsker hva talent er, hvordan medarbeidere med talent fremstår og hvordan testverktøy kan bidra til identifiseringen av talenter. 

High Potentials - Are You Doing It Wrong? (Ryan Ross, Hogan) Ryan Ross definerer hva som er talent, identifiserer 5 vanlige feil som blir gjort, og foreslår en metode for både identifisering og utvikling av talenter Hvordan bruke kartleggingene i utvelgelsesprosessen til videre oppfølging? (Frode Dale, ledelsesrådgiver) Når kontrakten er signert, faller de fleste aktørene ifra og kandidaten står bokstavelig talt alene i det krevende arbeidet med å finne seg til rette på ny arbeidsplass. Mye av det som blir kartlagt i utvelgelsesprosessene blir ikke brukt videre. Utvelgelsesprosessene bør derfor både gjøres om og brukes mer målrettet i den påfølgende innfasingen.  

Fulfilling developmental promises (Elizabeth Solberg, BI) Tema for denne presentasjonen er “den nye psykologiske kontrakten”, mellom den nyansatte og arbeidsgiver. Hvordan en kan oppfylle lovnader om utvikling som ofte blir gitt i en rekrutteringsprosess og hvorfor dette er viktig.  Fra praksisfeltet Ved siden av disse fire hovedinnleggene har vi fått positive signaler fra noen sentrale aktører innen rekruttering og seleksjon om å komme med presentasjoner om hvordan de jobber meg identifisering av talent og innfasing: Manpower group, Isco group og Adecco.  

Pris og påmelding

Pris inkluderer aperitiff og påfølgende middag! Ordinær pris: kr 4200,- DNV GL sertifiserte testbrukere, komitemedlemmer og testgranskere: kr 3670,- DNV GL sertifiserte rekrutterere: kr 3885,-  

Påmelding

DNV GL samarbeider med Norsk Psykologforening, og har du spørsmål vedrørende Testdagen, påmelding etc. bes du kontakte: Per A Straumsheim Norwegian Psychological Association Tel: +47 93210595 PerA@psykologforeningen.no  

Håper vi ses!

Oslo , Meet Ullevål, Ullevål Stadion

Les mer her

Hvor:

Oslo

Meet Ullevål, Ullevål stadion

See map

Identifisering av talenter og «onboarding». Slik lyder stikkordene for Testdagen 2019 som i år går av stabelen 23. september på Meet Ullevål, Ullevål Stadion. 

DNV GL samarbeider med Norsk Psykologforening og vil være representert under Testdagen 2019 og håper du har lyst til å være med! 

  • Er det riktig slik forskning har vist at «de 20 prosent mest effektive medarbeiderne står for 80 prosent av organisasjonens verdiskapning» (Harvard Business Review)?
  • Hvordan kan en bruke informasjon fra rekruttering og seleksjon til å gjøre innfasingen («onboarding») av nye medarbeidere bedre, slik at de lettere kan finne seg til rette og bli produktive i et nytt arbeidsmiljø? 

Disse spørsmålene er sentrale på Testdagen 2019 der noen av de beste fagfolkene deler sin kompetanse på området.   

Program 

What does high potential look like and can it be measured with psychometric tools? (David Lawton, Cubiks) Å identifisere de som presterer godt er ikke det samme som å identifisere de med talent. David Lawton utforsker hva talent er, hvordan medarbeidere med talent fremstår og hvordan testverktøy kan bidra til identifiseringen av talenter. 

High Potentials - Are You Doing It Wrong? (Ryan Ross, Hogan) Ryan Ross definerer hva som er talent, identifiserer 5 vanlige feil som blir gjort, og foreslår en metode for både identifisering og utvikling av talenter Hvordan bruke kartleggingene i utvelgelsesprosessen til videre oppfølging? (Frode Dale, ledelsesrådgiver) Når kontrakten er signert, faller de fleste aktørene ifra og kandidaten står bokstavelig talt alene i det krevende arbeidet med å finne seg til rette på ny arbeidsplass. Mye av det som blir kartlagt i utvelgelsesprosessene blir ikke brukt videre. Utvelgelsesprosessene bør derfor både gjøres om og brukes mer målrettet i den påfølgende innfasingen.  

Fulfilling developmental promises (Elizabeth Solberg, BI) Tema for denne presentasjonen er “den nye psykologiske kontrakten”, mellom den nyansatte og arbeidsgiver. Hvordan en kan oppfylle lovnader om utvikling som ofte blir gitt i en rekrutteringsprosess og hvorfor dette er viktig.  Fra praksisfeltet Ved siden av disse fire hovedinnleggene har vi fått positive signaler fra noen sentrale aktører innen rekruttering og seleksjon om å komme med presentasjoner om hvordan de jobber meg identifisering av talent og innfasing: Manpower group, Isco group og Adecco.  

Pris og påmelding

Pris inkluderer aperitiff og påfølgende middag! Ordinær pris: kr 4200,- DNV GL sertifiserte testbrukere, komitemedlemmer og testgranskere: kr 3670,- DNV GL sertifiserte rekrutterere: kr 3885,-  

Påmelding

DNV GL samarbeider med Norsk Psykologforening, og har du spørsmål vedrørende Testdagen, påmelding etc. bes du kontakte: Per A Straumsheim Norwegian Psychological Association Tel: +47 93210595 PerA@psykologforeningen.no  

Håper vi ses!