DNVGL.no

TESTDAGEN 2020

People having a group discussion

Testdagen arrangeres av Norsk Psykologforening i samarbeid med DNV GL. Testdagen 2020 har som ambisjon å gjøre en oppsummering av status for team- og teamorganisering i arbeidslivet. Vi vil også se nærmere på viktige utviklingstrender innen feltet. Ulike tilnærminger til kartlegging av team og teameffektivitet vil også bli behørig presentert, av ledende teoretikere og praktikere fra inn- og utland.

Program 

Effektive team: modeller, intervensjoner og seleksjon 

Det tas utgangspunkt i to forskjellige modeller for hvordan arbeidsgrupper eller team utvikler seg til å bli effektive team: 

a) stadiemodeller, populært hos praktikere, definerer faser eller stadier som team går gjennom over tid 

b) ikke-sekvensielle modeller, dominerende i forskningen, som beskriver utvikling som interaksjoner mellom organisasjonskontekst, oppgave og forskjellige prosessnivåer.  

Hva har empirisk forskning vist om evidensen for forskjellige typer intervensjoner? Intervensjoner kan forme eller omforme teamets forhold, prosesser og utfall og implementeres før eller under et pågående arbeid. Vi avslutter med å diskutere hva forskning sier om seleksjon av teammedlemmer og hva vi vet om å velge team til spesifikke oppgaver, for eksempel for å bidra til organisasjonslæring?  

Annika Lantz er psykolog, psykoterapeut og professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Institutt for psykologi, Stockholms universitet. Forskningsinteressene hennes er først og fremst teamutvikling-, ledelses- og organisasjonsendringsprosesser. Hun jobber også som konsulent for Fritz Change AB. 

Hvordan selektere ledere til kriseledelsesteam versus innovasjonsteam – forskjellige forutsetninger? 

Det sies at gode kriseledere også er gode ledere generelt, men er ledelse i en kontekst det samme som i en annen? I dag stilles det krav til effektiv ledelse i en rekke ‘dynamiske’ kontekster som ved krise-, endring- og innovasjon. Men det å lede kriseledelses- versus innovasjonsteam består av svært forskjellige forutsetninger og mål. Hvordan velge rett leder til rett team?  

Synnøve Nesse er psykolog og har en doktorgrad fra NHH i strategi og ledelse med fokus på kriseledelse. Hennes kjernekompetanse er ledelse i kontekst av krise-, endring-, og innovasjon. Synnøve arbeider primært med forskning og lederutvikling innen krise- innovasjons og endringsledelse, men har også bred erfaring med organisasjonsutvikling og coaching. Hun er ansatt 50% som konsulent i AFF og 50% som forsker i SNF på NHH.  

Effect: kartlegging av ledergruppers fungering

Organisasjonspsykologene Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart har utviklet et web-basert spørreskjema – effect – for å kartlegge ledergruppers fungering langs 24 dimensjoner. Disse dimensjonene har gjennom internasjonal og norsk forskning vist seg å ha en robust sammenheng med kvaliteten på de resultatene ledergruppene skaper. I dette foredraget gir Henning Bang et innblikk i hva effect kartlegger, psykometriske kvaliteter ved spørreskjemaet og hvordan det kan brukes for utvikling av ledergrupper.   

Henning Bang er utdannet siviløkonom og psykolog med spesialitet i organisasjonspsykologi, og har en doktorgrad på effektivitet i ledergrupper. Han arbeider halv tid som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO. I tillegg arbeider han som organisasjonspsykolog i Henning Bang AS, hvor han bistår organisasjoner, ledergrupper og ledere i å utvikle seg.  

Diversity Icebreaker som inngang til mangfold i team

Mangfold og teamutvikling, muligheter og utfordringer. Bruk av testverktøy for utvikling av et felles språk. Flerfaglige perspektiv og testanvendelse i endringsarbeid.   Bjørn Z. Ekelund. Psykolog, MBA, arbeidende styreformann i Human Factors AS. En av Norges fremste konsulenter på områdene samarbeid, teamutvikling og håndtering av ledelse på tvers av roller og kulturelle forskjeller. Bjørn har ledet konsulentselskaper og levert over 1000 oppdrag i mer enn 20 land. Hans siste bok, «Unleashing Diversity: Opening Minds for Good» ble utgitt av Routledge sommer 2019.   

Piotr Pluta, Organisasjonspsykolog, daglig leder i Human Factors AS. Som konsulent gjennomfører Piotr DI-seminarer og train-the-trainer seminarer for privat, offentlig sektor og NGO. Piotr er også en av hovedansvarlige for F&U aktiviteter knyttet til konseptet; hans fokusområder inkluderer: team, kommunikasjon krysskulturelt arbeid og mangfold.  

Virtuelle team: Felles situasjonsbevissthet i ansikt-til-ansikt og virtuelle team: hvilken betydning kan individet og teamet ha?

Å utvikle felles situasjonsbevissthet kan være viktig flere typer teamarbeid, f.eks. ved sykehus og i militære operasjoner. Om man kommuniserer virtuelt, geografisk distribuert, eller kommuniserer ansikt-til-ansikt, kan innvirke på utvikling av felles situasjonsbevissthet. I dette innlegget presenterer Sigmund Valaker forskning på hvilken betydning individuelle egenskaper og felles erfaringer og prosedyrer i teamet kan ha i både i virtuell og ansikt-til-ansikt kommunikasjon.  


Hvordan destruktive ledere skaper demotivasjon hos sine medarbeidere

Innlegget starter med å beskrive hva som kjennetegner destruktiv lederatferd. Hva viser forskningen om konsekvensene av slik atferd for organisasjon, gruppe og individ. Glasø presenterer også ulike forklaringsmodeller og diskuterer hva man kan gjøre for å forebygge og håndtere destruktiv ledelse og dårlig fungerende team.

Lars Glasø (PhD) er professor emeritus ved Institutt for Ledelse og Organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har forsket og skrevet mye om ulike former for ledelse, emosjoner i organisasjoner og mobbing i arbeidslivet. Glasø er utdannet klinisk psykolog og er godkjent spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har lang erfaring som organisasjonskonsulent og er en etterspurt foredragsholder.


PGR; Hvordan sikre optimalt samspill i team

Analyser av kritiske hendelser viser at interaksjonsforståelse skiller suksess fra katastrofe. SPGR kartlegger samspill og interaksjoner i team, har høy prediktiv validitet og brukes derfor til utvikling av prestasjonsteam. Forsvaret har brukt SPGR siden 2000. Foredraget gir en kort introduksjon til SPGR, men vektlegger de mest sentrale samspillfaktorene som illustreres med eksempler fra reelle team.

Endre Sjøvold er professor ved IØT/NTNU og leder prosjektet Operativ ledelse. Han har arbeidet med team på alle nivå i Europa og Asia, samt forsvaret.  På åttitallet var han tett knyttet til R.F. Bales forskergruppe ved Harvard og har fortsatt et utbredt internasjonalt samarbeid. Endre har doktorgrad i organisasjonspsykologi.

Stein Forsdahl førstelektor ved Forsvarets høgskole og har utdannelse fra Sjøkrigsskolen samt "Master of Technology Management" fra NHH, NTNU og MIT Boston. Han har erfaring som offiser på ubåt, lederutvikler ved Sjøkrigsskolen samt flere år som leder i Telenor. Stein har ledet marinens lederutviklingsprogram samt undervist i ledelse på Norges Handelshøyskole 

Endringer i programmet kan forekomme. Rabatt til DNV GL sertifiserte rekrutterere, testbrukere og komitèmedlemmer. 

Meld deg på her

 

Har du spørsmål om testdagen?

Kontakt Per Straumsheim:pera@psykologforeningen.no

Oslo , Meet Ullevål, Ullevål Stadion

Les mer her

Hvor:

Oslo

Meet Ullevål, Ullevål stadion

See map

Tidspunkt:

22. april 2020

Legg til i kalender 2020/04/22 09:00 2020/04/22 17:00 Europe/Oslo TESTDAGEN 2020 Testdagen arrangeres av Norsk Psykologforening i samarbeid med DNV GL. Testdagen 2020 har som ambisjon å gjøre en oppsummering av status for team- og teamorganisering i arbeidslivet. Vi vil også se nærmere på viktige utviklingstrender innen feltet. Ulike tilnærminger til kartlegging av team og teameffektivitet vil også bli behørig presentert, av ledende teoretikere og praktikere fra inn- og utland.
https://www.dnvgl.no/events/testdagen-2020-168857
Dette legger arrangementet til i din kalender. Vennligst husk å registrere deg for å delta på arrangementet.
Meet Ullevål, Ullevål stadion false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Program 

Effektive team: modeller, intervensjoner og seleksjon 

Det tas utgangspunkt i to forskjellige modeller for hvordan arbeidsgrupper eller team utvikler seg til å bli effektive team: 

a) stadiemodeller, populært hos praktikere, definerer faser eller stadier som team går gjennom over tid 

b) ikke-sekvensielle modeller, dominerende i forskningen, som beskriver utvikling som interaksjoner mellom organisasjonskontekst, oppgave og forskjellige prosessnivåer.  

Hva har empirisk forskning vist om evidensen for forskjellige typer intervensjoner? Intervensjoner kan forme eller omforme teamets forhold, prosesser og utfall og implementeres før eller under et pågående arbeid. Vi avslutter med å diskutere hva forskning sier om seleksjon av teammedlemmer og hva vi vet om å velge team til spesifikke oppgaver, for eksempel for å bidra til organisasjonslæring?  

Annika Lantz er psykolog, psykoterapeut og professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Institutt for psykologi, Stockholms universitet. Forskningsinteressene hennes er først og fremst teamutvikling-, ledelses- og organisasjonsendringsprosesser. Hun jobber også som konsulent for Fritz Change AB. 

Hvordan selektere ledere til kriseledelsesteam versus innovasjonsteam – forskjellige forutsetninger? 

Det sies at gode kriseledere også er gode ledere generelt, men er ledelse i en kontekst det samme som i en annen? I dag stilles det krav til effektiv ledelse i en rekke ‘dynamiske’ kontekster som ved krise-, endring- og innovasjon. Men det å lede kriseledelses- versus innovasjonsteam består av svært forskjellige forutsetninger og mål. Hvordan velge rett leder til rett team?  

Synnøve Nesse er psykolog og har en doktorgrad fra NHH i strategi og ledelse med fokus på kriseledelse. Hennes kjernekompetanse er ledelse i kontekst av krise-, endring-, og innovasjon. Synnøve arbeider primært med forskning og lederutvikling innen krise- innovasjons og endringsledelse, men har også bred erfaring med organisasjonsutvikling og coaching. Hun er ansatt 50% som konsulent i AFF og 50% som forsker i SNF på NHH.  

Effect: kartlegging av ledergruppers fungering

Organisasjonspsykologene Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart har utviklet et web-basert spørreskjema – effect – for å kartlegge ledergruppers fungering langs 24 dimensjoner. Disse dimensjonene har gjennom internasjonal og norsk forskning vist seg å ha en robust sammenheng med kvaliteten på de resultatene ledergruppene skaper. I dette foredraget gir Henning Bang et innblikk i hva effect kartlegger, psykometriske kvaliteter ved spørreskjemaet og hvordan det kan brukes for utvikling av ledergrupper.   

Henning Bang er utdannet siviløkonom og psykolog med spesialitet i organisasjonspsykologi, og har en doktorgrad på effektivitet i ledergrupper. Han arbeider halv tid som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO. I tillegg arbeider han som organisasjonspsykolog i Henning Bang AS, hvor han bistår organisasjoner, ledergrupper og ledere i å utvikle seg.  

Diversity Icebreaker som inngang til mangfold i team

Mangfold og teamutvikling, muligheter og utfordringer. Bruk av testverktøy for utvikling av et felles språk. Flerfaglige perspektiv og testanvendelse i endringsarbeid.   Bjørn Z. Ekelund. Psykolog, MBA, arbeidende styreformann i Human Factors AS. En av Norges fremste konsulenter på områdene samarbeid, teamutvikling og håndtering av ledelse på tvers av roller og kulturelle forskjeller. Bjørn har ledet konsulentselskaper og levert over 1000 oppdrag i mer enn 20 land. Hans siste bok, «Unleashing Diversity: Opening Minds for Good» ble utgitt av Routledge sommer 2019.   

Piotr Pluta, Organisasjonspsykolog, daglig leder i Human Factors AS. Som konsulent gjennomfører Piotr DI-seminarer og train-the-trainer seminarer for privat, offentlig sektor og NGO. Piotr er også en av hovedansvarlige for F&U aktiviteter knyttet til konseptet; hans fokusområder inkluderer: team, kommunikasjon krysskulturelt arbeid og mangfold.  

Virtuelle team: Felles situasjonsbevissthet i ansikt-til-ansikt og virtuelle team: hvilken betydning kan individet og teamet ha?

Å utvikle felles situasjonsbevissthet kan være viktig flere typer teamarbeid, f.eks. ved sykehus og i militære operasjoner. Om man kommuniserer virtuelt, geografisk distribuert, eller kommuniserer ansikt-til-ansikt, kan innvirke på utvikling av felles situasjonsbevissthet. I dette innlegget presenterer Sigmund Valaker forskning på hvilken betydning individuelle egenskaper og felles erfaringer og prosedyrer i teamet kan ha i både i virtuell og ansikt-til-ansikt kommunikasjon.  


Hvordan destruktive ledere skaper demotivasjon hos sine medarbeidere

Innlegget starter med å beskrive hva som kjennetegner destruktiv lederatferd. Hva viser forskningen om konsekvensene av slik atferd for organisasjon, gruppe og individ. Glasø presenterer også ulike forklaringsmodeller og diskuterer hva man kan gjøre for å forebygge og håndtere destruktiv ledelse og dårlig fungerende team.

Lars Glasø (PhD) er professor emeritus ved Institutt for Ledelse og Organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har forsket og skrevet mye om ulike former for ledelse, emosjoner i organisasjoner og mobbing i arbeidslivet. Glasø er utdannet klinisk psykolog og er godkjent spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har lang erfaring som organisasjonskonsulent og er en etterspurt foredragsholder.


PGR; Hvordan sikre optimalt samspill i team

Analyser av kritiske hendelser viser at interaksjonsforståelse skiller suksess fra katastrofe. SPGR kartlegger samspill og interaksjoner i team, har høy prediktiv validitet og brukes derfor til utvikling av prestasjonsteam. Forsvaret har brukt SPGR siden 2000. Foredraget gir en kort introduksjon til SPGR, men vektlegger de mest sentrale samspillfaktorene som illustreres med eksempler fra reelle team.

Endre Sjøvold er professor ved IØT/NTNU og leder prosjektet Operativ ledelse. Han har arbeidet med team på alle nivå i Europa og Asia, samt forsvaret.  På åttitallet var han tett knyttet til R.F. Bales forskergruppe ved Harvard og har fortsatt et utbredt internasjonalt samarbeid. Endre har doktorgrad i organisasjonspsykologi.

Stein Forsdahl førstelektor ved Forsvarets høgskole og har utdannelse fra Sjøkrigsskolen samt "Master of Technology Management" fra NHH, NTNU og MIT Boston. Han har erfaring som offiser på ubåt, lederutvikler ved Sjøkrigsskolen samt flere år som leder i Telenor. Stein har ledet marinens lederutviklingsprogram samt undervist i ledelse på Norges Handelshøyskole 

Endringer i programmet kan forekomme. Rabatt til DNV GL sertifiserte rekrutterere, testbrukere og komitèmedlemmer. 

Meld deg på her

 

Har du spørsmål om testdagen?

Kontakt Per Straumsheim:pera@psykologforeningen.no