DNVGL.no

Vil verden oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030?

Future of spaceship earth - the globe

DNV GL inviterer til norgeslansering av rapporten "The Future of Spaceship Earth - Business Frontiers". Rapporten vurderer sannsynligheten for å oppnå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030, og presenterer forslag for hvordan næringslivet kan bidra. Med oss på laget har vi Hydro og Cermaq.

Registrering fra 09:00
Arrangementet starter 09:30 og avsluttes 11:30
Workshop: "17 bærekraftsmål i praksis" fra 11:45 til 13:00
Arrangementet er gratis

Mandag 19. september ble DNV GL’s rapport "The Future of Spaceship Earth – Business Frontiers" lansert i FNs hovedkvarter i New York. Nå lanseres rapporten i Norge.

Rapporten gjør en framskrivning av verdens utvikling frem til 2050 og vurderer sannsynligheten for å oppnå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030. 17 selskaper har gitt innspill til hvordan næringslivet kan bidra til hvert av målene. 

Vi vil presentere hovedfunn fra rapporten og belyse hvilke muligheter som ligger i 2030-målbildet for Norge og norsk næringsliv spesielt. Hydro og Cermaq har deltatt i analysen og vil presentere verdifull innsikt i hvordan målene kan brukes som et perspektiv for forretningsutvikling.

I etterkant av lanseringen arrangerer vi en egen workshop for næringslivsdeltagere: "17 bærekraftsmål i praksis". Der vil vi gå i dybden på hvordan bærekraftsmålene kan tas inn i strategi og drift. Husk å melde deg på denne i påmeldingsskjemaet. 

Du kan laste ned rapporten her
#SpaceshipEarth
#SDGs

Registrering fra 09:00
Arrangementet starter 09:30 og avsluttes 11:30
Workshop: "17 bærekraftsmål i praksis" fra 11:45 til 13:00
Arrangementet er gratis

Mandag 19. september ble DNV GL’s rapport "The Future of Spaceship Earth – Business Frontiers" lansert i FNs hovedkvarter i New York. Nå lanseres rapporten i Norge.

Rapporten gjør en framskrivning av verdens utvikling frem til 2050 og vurderer sannsynligheten for å oppnå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030. 17 selskaper har gitt innspill til hvordan næringslivet kan bidra til hvert av målene. 

Vi vil presentere hovedfunn fra rapporten og belyse hvilke muligheter som ligger i 2030-målbildet for Norge og norsk næringsliv spesielt. Hydro og Cermaq har deltatt i analysen og vil presentere verdifull innsikt i hvordan målene kan brukes som et perspektiv for forretningsutvikling.

I etterkant av lanseringen arrangerer vi en egen workshop for næringslivsdeltagere: "17 bærekraftsmål i praksis". Der vil vi gå i dybden på hvordan bærekraftsmålene kan tas inn i strategi og drift. Husk å melde deg på denne i påmeldingsskjemaet. 

Du kan laste ned rapporten her
#SpaceshipEarth
#SDGs

Agenda

Agenda

Day 1

Dagens program

 

Book entire day

Introduksjon og velkommen

Speaker

Remi Eriksen

Group president og CEO, DNV GL

Hovedfunn i rapporten

Speaker

Jørgen Hansson

Principal consultant sustainability services, DNV GL

Maria Gjølberg

Principal consultant sustainability services, DNV GL

Samtale med klima- og miljøministeren

Speaker

Vidar Helgesen

Klima- og miljøminister

Sven Mollekleiv

Senior vice president i Group Sustainability, DNV GL

Forstår næringslivet alvoret - og ser de mulighetene?

Speaker

Kristin Skogen Lund

Administrerende direktør, NHO

Bærekraftsmål i forretningsstrategien?

Eksempler fra næringslivet

Speaker

Anne-Lene Midseim

Konserdirektør samfunnsansvar og juridisk, Hydro

Wenche Grønbrekk

Head of sustainability & risk, Cermaq Group AS

Paneldebatt

- Hva gjør vi nå?

Speaker

Sven Mollekleiv (moderator)

Senior vice president i Group Sustainability, DNV GL

Nina Jensen

Generalsekretær, WWF Norge

Sturla Henriksen

Administrerende direktør, Rederiforbundet

Gunhild Stordalen

Grunnlegger og president, EAT Foundation

Idar Kreutzer

Administrerende direktør, Finans Norge og leder av Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Pia Yasuko Rask

Social responsibility manager, Grundfos

Gry Rohde Nordhus

Kommunikasjonsdirektør, Siemens

Kommunikasjon av bærekraftsmålene

Speaker

Jon Lomøy

Direktør, Norad

Are Kvistad

Kommunikasjonsdirektør, Sjømat Norge

Pause og mingling

Workshop - 17 bærekraftsmål i praksis

En times workshop for næringslivet der vi diskuterer hvordan bærekraftsmålene kan tas inn i forretningsstrategi og –drift. Cermaq, Hydro og DNV GL deler praktiske erfaringer og fasiliterer en miniworkshop på implementering av de 17 målene.

Speaker

Maria Gjølberg

Principal consultant sustainability services, DNV GL