DNVGL.no

Vil verden oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030?

DNV GL inviterer til norgeslansering av rapporten "The Future of Spaceship Earth - Business Frontiers". Rapporten vurderer sannsynligheten for å oppnå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030, og presenterer forslag for hvordan næringslivet kan bidra. Med oss på laget har vi Hydro og Cermaq.

Future of spaceship earth - the globe

Event Information

Registrering fra 09:00
Arrangementet starter 09:30 og avsluttes 11:30
Workshop: "17 bærekraftsmål i praksis" fra 11:45 til 13:00
Arrangementet er gratis

Mandag 19. september ble DNV GL’s rapport "The Future of Spaceship Earth – Business Frontiers" lansert i FNs hovedkvarter i New York. Nå lanseres rapporten i Norge.

Rapporten gjør en framskrivning av verdens utvikling frem til 2050 og vurderer sannsynligheten for å oppnå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030. 17 selskaper har gitt innspill til hvordan næringslivet kan bidra til hvert av målene. 

Vi vil presentere hovedfunn fra rapporten og belyse hvilke muligheter som ligger i 2030-målbildet for Norge og norsk næringsliv spesielt. Hydro og Cermaq har deltatt i analysen og vil presentere verdifull innsikt i hvordan målene kan brukes som et perspektiv for forretningsutvikling.

I etterkant av lanseringen arrangerer vi en egen workshop for næringslivsdeltagere: "17 bærekraftsmål i praksis". Der vil vi gå i dybden på hvordan bærekraftsmålene kan tas inn i strategi og drift. Husk å melde deg på denne i påmeldingsskjemaet. 

Du kan laste ned rapporten her
#SpaceshipEarth
#SDGs

Agenda

Dagens program Register

 • Time
  Title/Description
  Speaker
 • 09:30

  Introduksjon og velkommen

  Speaker:

  Remi Eriksen

  Group president og CEO, DNV GL

 • 10:00

  Hovedfunn i rapporten

  Speaker:

  Jørgen Hansson

  Principal consultant sustainability services, DNV GL

  Maria Gjølberg

  Principal consultant sustainability services, DNV GL

 • 10:20

  Samtale med klima- og miljøministeren

  Speaker:

  Vidar Helgesen

  Klima- og miljøminister

  Sven Mollekleiv

  Senior vice president i Group Sustainability, DNV GL

 • 10:30

  Forstår næringslivet alvoret - og ser de mulighetene?

  Speaker:

  Kristin Skogen Lund

  Administrerende direktør, NHO

 • 10:35

  Bærekraftsmål i forretningsstrategien?

  Eksempler fra næringslivet

  Speaker:

  Anne-Lene Midseim

  Konserdirektør samfunnsansvar og juridisk, Hydro

  Wenche Grønbrekk

  Head of sustainability & risk, Cermaq Group AS

 • 10:55

  Paneldebatt

  - Hva gjør vi nå?

  Speaker:

  Sven Mollekleiv (moderator)

  Senior vice president i Group Sustainability, DNV GL

  Nina Jensen

  Generalsekretær, WWF Norge

  Sturla Henriksen

  Administrerende direktør, Rederiforbundet

  Gunhild Stordalen

  Grunnlegger og president, EAT Foundation

  Idar Kreutzer

  Administrerende direktør, Finans Norge og leder av Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

  Pia Yasuko Rask

  Social responsibility manager, Grundfos

  Gry Rohde Nordhus

  Kommunikasjonsdirektør, Siemens

 • 11:20

  Kommunikasjon av bærekraftsmålene

  Speaker:

  Jon Lomøy

  Direktør, Norad

  Are Kvistad

  Kommunikasjonsdirektør, Sjømat Norge

 • 11:30

  Pause og mingling

  Speaker:
 • 11:45

  Workshop - 17 bærekraftsmål i praksis

  En times workshop for næringslivet der vi diskuterer hvordan bærekraftsmålene kan tas inn i forretningsstrategi og –drift. Cermaq, Hydro og DNV GL deler praktiske erfaringer og fasiliterer en miniworkshop på implementering av de 17 målene.

  Speaker:

  Maria Gjølberg

  Principal consultant sustainability services, DNV GL