DNVGL.no

Maskinlæring

Maskinlæring kan bidra til å løse noen av de viktigste risikoutfordringene verden står overfor, som å sikre verdens jord- og vannressurser, minske ulikheter og forbedre utdanning.

Digitalization - cyber security

Dette er maskinlæring

Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens som kombinerer blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk. Maskinlæring er teknikker som hjelper oss med å håndtere store mengder data på en intelligent måte. Ved hjelp av design og algoritmer blir datamaskiner i stand til å lære fra og utvikle atferd basert på empiriske data. Maskinlæring kan brukes innen blant annet:

  • Beslutningsstøttesystemer
  • Data mining
  • Stemmegjenkjenning
  • Automatisk føring av kjøretøy

Selv om maskinlæring ikke egentlig er en ny teknologi, er det en av de største teknologitrendene akkurat nå. Ved å bringe den gamle teknologien til sitt fulle potensial, åpner vi opp nye og spennende muligheter for dataanalyse og problemløsning. Aktiv bruk av maskinlæring kan bidra til å effektivisere risikostyring ved å forutse hendelser og utfall. 

Innen for eksempel helsesektoren kan vi tilrettelegge data for digitale analyser og anvende statistikk og maskinlæring. Dermed vil presisjonsmedisin kunne gi en langt mer målrettet og effektiv behandling av enkeltpersoner. Dette var bare en av hovedkonklusjonene i Global Opportunity Report fra 2017. Rapporten viser også hvordan det globale næringslivet engasjerer seg for å finne tiltak som fremmer FNs bærekraftsmål. De viktigste funnene i rapporten var:

  • Smart vannteknologi oppfattes som den største markedsmuligheten
  • Å sørge for e-læring til konfliktrammede områder er den nest største muligheten, som også gir næringslivet anledning til å bidra og spre kunnskap og skape fredeligere samfunn
  • Stigende tillit til at digital teknologi som maskinlæring og blockchain-teknologi kan bidra til å bekjempe global risiko som cyber-kriminalitet og økende ulikhet
  • Enighet om at økende ulikhet er den største risikoen

Les mer om Global Opportunity Report 2017 og maskinlæring her.

Maskinlæring hos DNV GL

Det er krevende å håndtere store mengder data. Det har seniorforsker René Castberg i DNV GL fått erfare. På bakgrunn av ønsket om å utnytte eksisterende data på nye og fremtidsrettede måter, har Castberg vært en nøkkelspiller i utviklingen av DNV GLs nye digitale industriplattform Veracity. Denne plattformen vil utnytte big data til sitt fulle potensial, hvilket kan hjelpe maritim sektor, energibransjen og andre sektorer med å øke lønnsomheten uten at det går på bekostning av sikkerhet og miljø. 

“Målet er å utnytte eksisterende data på bedre måter. Denne plattformen kan forandre alt,” sier Castberg. Les mer om Veracity og maskinlæring her

DNV GL er verdensledende innen den globale energisektoren, og for at vi skal holde oss på toppen er det viktig at vi tar i bruk maskinlæring og alle mulighetene det medfører. Vi sitter på enorme mengder datamateriale, og kun ved bruk av maskinlæring kan vi få full utnyttelse av dette. 

Sommeren 2018 har vi åtte masterstudenter som skal arbeide på et prosjekt hos oss. Studentene skal blant annet arbeide med big data, maskinlæring og kunstig intelligens. Du kan lese mer om prosjektet her. 

Hvem er vi?

DNV GL er et verdensledende selskap som driver med rådgivning, testing og sertifisering i den globale energisektoren. Vi leverer klassifikasjon og teknisk pålitelighetsanalyse sammen med programvare og uavhengig ekspertrådgivning til blant andre maritim sektor, olje- og gassektoren og energibedrifter. 

En av våre viktigste oppgaver er å balansere de næringsdrivendes behov med samfunnets behov på den beste måten. DNV GL opererer i mer enn 100 land, og våre fagfolk jobber dedikert med å hjelpe kunder gjøre verden tryggere, smartere og grønnere. Les mer om oss her. 

Gjør karrière i maskinlæring

Hos DNV GL er vi alltid på utkikk etter nye kandidater, slik at vi kan fortsette å være på topp innen teknologi og bærekraftighet. Vi rekrutterer både erfarne fagfolk og nyutdannete studenter, fordi vi tror på å bruke gammel kunnskap med ny teknologi. Unge og skarpe hoder er flinke til å tenke ut nye ideer og finne løsninger, og ta i bruk teknologi som kan utvikle fornybare og bærekraftige samfunn. Maskinlæring spiller en nøkkelrolle i denne utviklingen. 

Vi ønsker å tiltrekke oss og utvikle unge profesjonelle til å gjøre global karrière med DNV GL, og tilbyr flere spennende trainee programmer. I tillegg til dette lyser vi ut en rekke forskjellige sommerjobber hvert år, til studenter på bachelorstudier og masterstudenter på fjerde året. Vi er ute etter unge kandidater som utdanner seg innen maritim sektor, olje- og gassektoren, energi, bedriftsstyring og digitale løsninger, i tillegg til IT, finans og HR. Følg med på denne siden og meld deg på mailinglisten for å få informasjon om relevante prosjekter.  

Sammen kan vi løse dagens utfordringer og finne morgendagens muligheter, og dermed skape samfunn som er tryggere, smartere og grønnere. Les mer om hva vi driver med på våre karrieresider.