DNVGL.no

Grønt Kystfartsprogram

Norge skal bli verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

Nedenfor finner du samtlige partnere i Grønt Kystfartsprograms andre fase.


Medlemmer

 • ABB
 • Corvus
 • DNV GL AS
 • Echandia
 • Energi Norge
 • Fiskebåt
 • Flora kommune
 • Gasnor – A Shell Subsidiary
 • GMC
 • GoodFuels
 • Kongsberg Maritime
 • KS Bedrift
 • Kystrederiene
 • Menon Economics
 • Maritime Battery Forum
 • NHO Sjøfart
 • Norges Rederiforbund
 • NOx-fondet
 • Østensjø Rederi
 • Oslo kommune
 • Risvika Havn
 • Seatrans
 • Statoil
 • Teekay Shipping Norway
 • Torghatten
 • ZEM

Observatører

 • Eksportkreditt
 • Enova
 • Forskningsrådet
 • GIEK
 • Innovasjon Norge
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kystverket
 • Miljødirektoratet 
 • Nærings og fiskeridepartementet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Universitetet i Oslo
 • Vegdirektoratet
Programdeltakere i fase 2 - logoer
Illustrasjon: Programdeltakere i fase 2 av Grønt Kystfartsprogram. Klikk på bildet for å se stor versjon.