DNVGL.no

Grønt Kystfartsprogram

Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

Resultatene er avhengige av offentlig-privat samarbeid

Nedenfor finner du alle samarbeidspartnerne i den tredje fasen av Grønt Kystfartsprogram, hvorfor vi er med i programmet og hva vi skal oppnå.


Medlemmer

 • ABB
 • ASKO
 • Bergen havn
 • Corvus
 • Danske Bank
 • DNV GL AS
 • Echandia
 • Energi Norge
 • Equinor
 • Fiskebåt
 • Flora kommune
 • Gasnor – A Shell Subsidiary
 • Hordaland fylkeskommue
 • Hurtigbåtforbundet
 • Hydro
 • Hyon
 • Kongsberg Maritime
 • KS Bedrift
 • Kystrederiene
 • Menon Economics
 • Maritime Battery Forum
 • NHO Sjøfart
 • Norges Rederiforbund
 • Norske havner
 • NOx-fondet
 • Østensjø Rederi
 • Oslo kommune
 • Risvika Havn
 • Seatrans
 • SINTEF
 • Swedbank
 • Teekay Shipping Norway
 • Torghatten
 • ZEM

Observatører

Eksportkreditt Enova Forskningsrådet GIEK Innovasjon Norge Klima- og miljødepartementet Kystverket Miljødirektoratet  Nærings og fiskeridepartementet Sjøfartsdirektoratet Universitetet i Oslo Vegdirektoratet

Hvorfor vi er med i programmet

 • Komme i gang og lære av hverandre
 • Oppnå økonomisk vekst, kostnadsbesparelser og konkurransefordeler
 • Vurdere endrede markedsforhold
 • Identifisere nye forretningsmuligheter
 • Påvirke fremtidige regulatoriske, finansielle og innkjøpspolitiske virkemidler og insentiver
 • Flytte gods fra vei til sjø
 • Ta en lederposisjon innen grønn kystfart

Dette skal vi oppnå

Lønnsomme utslippskutt

Med et betydelig skaleringspotensiale basert på den sterke internasjonale posisjon norsk maritim industri har i verden.

Grønne arbeidsplasser

Maritim næring kan bli en viktig grønn vekstnæring med tusenvis av nye arbeidsplasser.

Økt konkurranseevne

Ved å være først ute med vellykkede demonstrasjonsprosjekter i ulike segmenter.

Internasjonal lederposisjon

Norsk kystfart kan bli et utstillingsvindu i verden, en inkubator og plattform for norsk eksport av miljøteknologi og grønne transporttjenester.

Logo cloud partners_Green-Coastal-Shipping-Programme
Illustrasjon: Programdeltakere i fase 3 av Grønt Kystfartsprogram. Klikk på bildet for å se stor versjon.