DNVGL.no

Grønt Kystfartsprogram

Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

Green Coastal Shipping Program video

Watch the full English version (6 min.):