DNVGL.no

Grønt Kystfartsprogram

Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

Videoer fra Grønt Kystfartsprogram

Du kan se våre videoer under.

Full versjon av GKP-video (6 min.):

Kort versjon av GKP-video (3 min.):