DNVGL.no

DNV GLs Technology Outlook 2025 utforsker teknologisk utvikling for neste tiår

SHARE:
PRINT:
Technology Outlook 2025
Hvert femte år publiserer DNV GL rapporten Technology Outlook, som presenterer et overblikk over hvilke teknologiske framspring og markedstrender vi kan forvente å se i det neste tiår.
Kontakt:
En rød tråd gjennom denne som strekker seg frem til 2025 er en økende grad av digitalisering.
  • Innen skipsfart kan dette resultere i komplekse maritime systemer med økende grad av autonomi, som vil betjenes og optimaliseres fra land. 
  • Innen olje og gass forventes man å gå i retning av mer helautomatisert boring. 
  • I kraftmarkedet ser man en konvergens av teknologisk utvikling som vil legge til rette for et fornybart skifte. 
  • Helsevesenet antas å oppleve en digital revolusjon, blant annet med mer sensorer, roboter og systematisering av data.

Målet med Technology Outlook 2025 er ikke utelukkende å fastslå et endelig svar på hva framtiden vil bringe, men å engasjere til diskusjon om hvilke teknologier som vil være gjeldende i 2025 innen olje og gass-, skipsfart-, kraft-, helse- og matvare sektoren.

Vil du lære mer?

Besøk vår informasjonsside om Technology Outlook 2025 (engelsk innhold) eller ta kontakt med oss for mer informasjon.
Les pressemeldingen "Technology Outlook 2025: On the cusp of a technological revolution" (engelsk innhold) på våre globale sider.