DNVGL.no

Breadcrumbs

Ekstraordinære tiltak må til dersom vi skal nå bærekraftsmålene

Ny global prognose legges frem i FNs hovedkvarter

New York, 19 September: Vil verden klare å nå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030? Hva kan næringslivet gjøre for å skape endring? For å finne svaret på disse to viktige spørsmålene har DNV GL laget en prognose for fremtiden – for vårt «Spaceship Earth». Selv om arbeidet med mange av målene går fremover i flere deler av verden, konkluderer rapporten med at endringene ikke skjer raskt nok eller rettferdig nok, og at verden er på vei mot en uakseptabel klima- og miljøpåvirkning. Men det er fortsatt tid til å justere kursen, og rapporten presenterer 17 internasjonale selskaper som har løsninger for hvert av bærekraftsmålene, deriblant norske Cermaq og Hydro.
 • Publisert:
 • Opphavsperson:
 • Nøkkelord: Group, Other sectors

Det er nå ett år siden FN lanserte verdens bærekraftsmål, og virksomheter, regjeringer, organisasjoner og enkeltmennesker verden rundt har startet jobben med å nå disse. Den første prognosen fra DNV GL om jordas fremtid viser likevel at ingen av målene oppnås i alle verdensregionene, og ingen enkelt region har i dag en utvikling som tyder på at de når alle de 17 målene i tide. Utfordringene er så stor at ekstraordinære tiltak må til dersom vi skal lykkes.

Konsernsjef i DNV GL, Remi Eriksen, sier: - Vi har allerede mye av teknologien, menneskene og prosessene som skal til for å endre verden. Utfordringen ligger derfor ikke i nyvinninger, men i å dra nytte av og å videreutvikle de løsningene vi allerede har – og ikke minst å oppskalere dem.

Næringslivet er i en unik posisjon til å drive frem endring av en slik størrelse. Rapporten presenterer derfor 17 internasjonale virksomheter som leder an i dette viktige arbeidet; Tata, Danoe HiTechnologies, ARM, Symantec, Grundfos, SolarWorld, NYK, Hydro, Safaricom, Siemens, Marks & Spencer, Iberdrola, Cermaq, APP, Calvert Investments og Unilever. Disse pionerene driver frem bærekraftig endring gjennom innovasjon og partnerskap, samt ved å tilpasse forretningsmodeller opp mot bærekraftsmålene. Bærekraftsmålene har blitt en nøkkelkomponent for mange virksomheter som ønsker å tilpasse seg fremtidige forretningsmuligheter.

Rapporten lanseres i dag av DNV GL sammen med FNs Global Compact på FNs hovedkvarter i New York. Statsminister Erna Solberg er leder for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene – og har skrevet forordet i rapporten og får denne overrakt i New York denne uken, samtidig som FNs 71. Generalforsamling avholdes.

Alle selskapene som er presentert i rapporten er en del av FNs Global Compact, et initiativ som oppfordrer selskaper verden rundt til å følge prinsipper for  bærekraftig og samfunnsansvar, og dermed aktivt bidra til en bærekraftig fremtid.

Hovedfunn i Future of Spaceship Earth rapporten:

Ingen av de globale målene oppnås i alle verdensregionene

 • Ingen enkelt region har i dag en utvikling som tyder på at de når alle 17 målene
 • Felles og ekstraordinære tiltak må settes i gang for å nå målene

Verden har framgang mot de fleste målene

 • God Helse (3), God Utdanning (4), Rent vann og gode sanitærforhold (6), Ren energi for alle (7), og Innovasjon og infrastruktur (9) har de beste utsiktene. [tallene viser til målets nummer].
 • Vi går også i riktig retning mot flere andre mål, spesielt mot å Utrydde fattigdom (1), Utrydde sult (2), og Likestilling mellom kjønnene (5)

Utviklingen er ikke rettferdig nok

 • Minst framgang har Mindre ulikhet (10), med røde trafikklys i alle regioner
 • Innenfor landene vil ulikhetene fortsette å øke og utviklingsland vil fortsatt ligge etter

Energiskiftet går ikke raskt nok

 • Skiftet fra fossil til fornybar energi går fremover
 • Verden har brukt opp «karbonbudsjettet» allerede i 2037, noe som betyr betydelig økt risiko for farlige klimaendringer

Energietterspørselen vil flate ut

 • Fra 2030 vil veksten i energiforbruket avta fordi veksten i energieffektivitet er større enn befolkningsvekst og produktivitetsøkning
 • Energietterspørselen vil jevne seg ut som et resultat av lavere fødselsrater grunnet urbanisering og utdanning. Også lavere produktivitetsvekst i mer tjenestebaserte økonomier fører til lavere energietterspørsel

Manglende klimatiltak er bremsekloss for andre mål

 • Manglende fremgang på klimatiltak er en bremsekloss for å nå de fleste andre globale målene
 • Klimaendringene vil i stadig økende grad gjøre det vanskelig å nå de fleste målene

Næringslivet er klart for ekstraordinære tiltak

 • Næringslivet vil med sine 60% av verdens bruttonasjonalprodukt spille en avgjørende rolle for at bærekraftsmålene skal kunne nås
 • Rapporten viser flere eksempler hvor ledende selskaper lykkes med ekstraordinære tiltak