DNVGL.no

Breadcrumbs

Grønt eiendomsselskap

SHARE:
PRINT:
Klimaregnskap
Eiendomsselskapet Wallenstam har utstedt grønne obligasjoner med uavhengig vurdering fra DNV GL. Selskapet har et sterkt fokus på bærekraft og er blant annet selvforsynt med fornybar energi.
  • Publisert:
  • Opphavsperson:
  • Nøkkelord: Business Assurance
Kontakt:

Wallenstam er et av Sveriges største børsnoterte eiendomsselskap. Selskapet har sterk fokus på bærekraft og har investert i egne vindkraftverk for å være selvforsynt med fornybar energi. I mai i år utstedte Wallenstam grønne obligasjoner med en annenhåndsvurdering fra DNV GL. 

- En grønn obligasjon synliggjør Wallenstams satsing på grønn energi og den positive miljøeffekten disse prosjektene har. En uavhengig vurdering av den grønne obligasjonen styrker troverdigheten og tilliten i investormarkedet, sier Ulf Ek, finansdirektør i Wallenstam.

DNV GLs vurdering er basert på Green Bond Pinciples og innebærer en gjennomgang av prosjektets miljøfordeler og hvordan miljøresultater skal rapporteres til investorene og selskapets systemer. Dette for å sikre at den innhentede kapitalen ledes til det aktuelle prosjektet. Videre gjør DNV GL en overordnet vurdering av selskapets systemer for å håndtere miljømessige og sosiale risikoer. Vurderingen offentliggjøres slik at investorene får innsyn i prosjektets miljømessige fordeler. 

Grønne obligasjoner er et alternativ for investorer som ønsker å tilføre kapital til selskaper og prosjekter med miljøgevinst. Les mer om grønne obligasjoner her.