DNVGL.no

Breadcrumbs

JIDAI – DNV GLs Sommerprosjekt 2015

Bærekraftig, offshore-produsert hydrogen

SHARE:
PRINT:
Deltakerne i DNV GLs Sommerprosjekt 2015 presenterer resultatene av sitt arbeid
Deltakerne i Sommerprosjektet 2015 presenterte resultatene av sitt arbeid for en fullsatt møtesal på Veritassenteret på Høvik. Både Toshio Kunikat, Japans ambassadør i Norge og remi Eriksen, DNV GLs ferske konsernleder, var blant publikum.
Onsdag 5. august ble Sommerprosjektet 2015 avsluttet med en omfattende presentasjon av resultatene. Tretten studenter har arbeidet i syv uker for å finne den beste løsningen på årets utfordring – å finne en bærekraftig metode for å framstille hydrogengass for det japanske energimarkedet.
Kontakt:

Jidai – japansk for "ny æra" – er tittelen på DNV GLs sommerprosjekt 2015. Tretten studenter har brukt sommeren til å finne ut hvordan hydrogengass basert på sjøvann og vindkraft kan bidra til Japans energiforsyning.

Utgangspunktet for årets sommerprosjekt var Japans mål om å bli et karbon-nøytralt land innen 2040. For å nå dette målet må selvsagt mange tiltak settes i verk – og Jidai er Sommerprosjektets forslag til ett slikt tiltak.

Prosjektet baserer seg på vindkraft fra vindmøller i åpen sjø, noe Japan er vel utrustet med. På en semi-nedsenkbar plattform foreslås det anlegg for rensing av vann, produksjon av hydrogen- (og oksygen-)gass, og i tillegg utstyr for komprimering og lagring av gassen. Transport av hydrogengass til land gjøres med tankskip via lastebøyer.

Sommerstudentene understreket i sin presentasjon av prosjektet på Høvik at all teknologi som er foreslått faktisk finnes i dag. Noen komponenter, som for eksempel vindgeneratorer og det avanserte elektrolyse-utstyret, er kostbart, men forventes å falle i pris i takt med større produksjonsvolumer i framtida. Deres anslag var at Jidai er en løsning som kan realiseres allerede i 2030.