DNVGL.no

Breadcrumbs

Krav til dokumentasjon i årlig rapport

SHARE:
PRINT:
Sustainable reporting
For innehavere av et personlig sertifikat er det nå tid for å levere inn årlig rapport. Årlig rapport leveres elektronisk og er en bekreftelse på at du fortsatt innehar kompetansen som kreves av de forskjellige sertifikatstandardene. Rapporten skal leveres innen 31. desember 2016.
Kontakt:

Følgende dokumentasjon kreves ved innlevering av årlig rapport 

Takstmenn 

 • Sporbar liste over oppdrag som er utført i løpet av det siste året. Minimumskravet er ti takstrapporter der minst fem er boligsalgsrapporter utført i løpet av det siste kalenderåret. Har du ikke utført 5 boligsalgsrapporter? Skriv en kort begrunnelse i skjemaet for årlig rapport. Vi vurderer hver sak individuelt.

405-1

 • Faglig oppdatering (attesteres ved egenerklæring)
 • Attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE
 • Sporbar liste over alle relevante oppdrag i løpet av kalenderåret, minimum 100 timer eksklusiv rapportering 
 • Eventuelle klager på sertifikatsinnehaverens arbeid innenfor sertifikatets gyldighetsområde

405-2

 • Faglig oppdatering
 • Attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE
 • Sporbar liste over alle relevante oppdrag i løpet av kalenderåret
 • Eventuelle klager på sertifikat innehaverens arbeid innenfor sertifikatets gyldighetsområde

405-3

 • Attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE
 • Sporbar liste over oppdrag i løpet av kalenderåret, minimum fire oppdrag eller 100 timer feltarbeid inklusive rapportering. 
 • Eventuelle klager på sertifikat innehavers arbeid innenfor sertifikatets gyldighetsområde

405-4

 • Navn på sertifiserte personer samt oversikt over hva personene er sertifisert for
 • Oppdatert kompetansematrise/oversikt for alle sertifiserte personer iht. NEK 405-serien
 • Aktivitetsoversikt for sertifisert personell (for hvert område den enkelte er sertifisert for). Foretaket skal oversende aktivitetsoversikt for alt personell som har vært aktiv i rapporteringsperioden.

Byggtermografi

 • Antall timer som termograføren har med relevant feltarbeid inkludert rapportering (minimum 120 timer per kalenderår for de som sertifiseres i første kvartal og 90 timer per kalenderår for de som sertifiseres i andre kvartal)
 • En liste over alle relevante termografijobber i løpet av året
 • Eventuelle klager på sertifikatinnehaverens arbeid som byggtermografør

Rekrutteringspersonell

 • Dokumentasjon på eventuelle klager

Brukere av arbeidspsykologiske tester 

 • Dokumentasjon på eventuelle klager