DNVGL.no

Sertifisering av sveisere, loddere og sveiseoperatører

I de fleste kravdokumenter for sveiste konstruksjoner og utstyr er kravet om at sveisere, loddere og sveiseoperatører skal ha gyldig sertifikat, relevant for arbeidet.

Kontakt oss

Tor Arne Hjemaas – Servise Responsible Welding Tor Arne Hjemås
Servise Responsible Welding

Informasjonsbrev til sveisere og loddere

Last ned
SHARE:
PRINT:
Welding
DNV GL tilbyr i dag akkreditert sertifisering (ISO 17024) i henhold til følgende standarder: 
  • NS-EN 13585 - Godkjenning av loddere. Hardlodding
  • NS-EN 287 - Godkjenning av sveisere. Smeltesveising 
    • Del 1: Stål (utgave 3, mai 2011)
NS-EN ISO 9606 - Godkjenning av sveisere. Smeltesveising 
  • Del 1: Stål 
  • Del 2: Aluminium og aluminiumlegeringer 
  • Del 3: Kobber og kobberlegeringer 
  • Del 4: Nikkel og nikkellegeringer 
  • Del 5: Tital og titanlegeringer, zirkonium og zirkoniumlegeringer
  • NS-EN ISO 14732 - Sveiseteknisk personell. Godkjenning av sveiseoperatører for smeltesveising og maskinstillere for motstandssveising ved fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer

Slik sertifisering utføres ved femten DNV GL-kontorer i Norge.

Informasjon til publikum

All dokumentasjon til en sertifisert person blir lagret hos sertifiseringsorganet (DNV GL). Ved skriftlig henvendelse kan sertifiseringsorganet opplyse om en sertifisert sveiser/lodder eller sveiseoperatør innehar et gyldig godkjent sertifikat.

Erklæring om uavhengighet og upartiskhet

DNV GLs godkjente eksaminatorer forstår prinsippet om å være upartiske, og vi har rutiner for interessekonflikter som sikrer at sertifisering av personell blir utført på en objektiv måte.


Q3WEB.net