DNVGL.no

Om DNV GL

DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetsikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge.

Siden 1864 har vårt formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. Vi bistår våre kunder med å forbedre deres virksomhet på en sikker og bærekraftig måte. 

Vi leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare, datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Med 80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er vi også verdensledende innen sertifisering av ledelsessystemer. 

Ved å kombinere uavhengig teknisk, digital og operasjonell ekspertise med metoder for risikohåndtering, hjelper vi våre kunder med å ta bedre beslutninger og med å skape tillit mellom bedrifter og interessentene deres.

Vi utvikler nye industristandarder og bedre innsikt for våre kunder og samfunnet generelt ved å investere tungt i forskning og utvikling. Med høyt utdannede ansatte i 100 land, jobber vi sammen med våre kunder om å gjøre verden sikrere, smartere og grønnere.

DNV GL map with hq locations and organisation chart
Kart over organisasjonen, med de forskjellige hovedkvarterene plottet inn.

Forskning og innovasjon 

Bedrifter stoler på våre objektive innsikt for å navigere i dagens og fremtidige teknologitrender, og vi hjelper til med å kvalifisere og sikre ledende teknologier. Vi investerer 5% av inntektene våre hvert år i forskning og utvikling.

En global organisasjon 

Fra 350 kontorer i alle verdenshjørner jobber vi med noen av verdens ledende selskaper. Vi har hovedkontor på Høvik, rett utenfor Oslo. Se alle våre kontorer her.