DNVGL.no

Breadcrumbs

Vårt styre

The DNV GL Group AS

SHARE:
PRINT:

Styret består av 14 medlemmer og sittende styreleder er Leif-Arne Langøy. I samsvar med aksjonæravtalen skal tre styremedlemmer utpekes av Mayfair og seks av DNV Holding. Aksjonærene er enige om at DNV Holding peker ut styrets leder, og Mayfair velger nestlederen. Medlemmene sitter i styret for en to års periode, eller inntil generalforsamlingen bestemmer noe annet.

DNV Holding valgte følgende styremedlemmer:

 • Styreleder Leif-Arne Langøy
 • Morten Ulstein
 • Liselott Kilaas
 • Thomas Rehder
 • Christelle Martin
 • Rebekka Glasser Herlofsen

Samtlige som er utpekt av DNV Holding er også medlemmer av styrene i Stiftelsen Det Norske Veritas og DNV Holding.

Mayfair valgte følgende styremedlemmer:

 • Dr. Wolfhart Hauser
 • Sami Badarani
 • Markus Wandt

Fem styremedlemmer er valgt av og blant DNV GLs ansatte verden over:

 • Nina Ivarsen og Liv Aune Hagen (to fra Norge)
 • Clemens Keuer (én fra Tyskland)
 • Mette Bandholtz (én fra resten av Europa, utenom Norge og Tyskland), og
 • Bei Betty Xu (én fra land utenfor Europa).

Les mer om styremedlemmene:

Styrets komiteer

Styret har oppnevnt to komiteer: Kompensasjonskomiteen ("The Compensation Committee") og Revisjonskomiteen ("The Audit Committee"). Medlemmene i disse komiteene velges blant styrerepresentantene.

Revisjonskomiteen

Denne komiteen gir råd og forbereder saker som angår styrets rådgivningsfunksjon i saker som finansrapportering, internkontroll, overholdelse av regler og pålagte revisjoner.

Komiteen har tre medlemmer:

 • Sami Badarani (Leder)
 • Liselott Kilaas
 • Rebekka Glasser Herlofsen
 • May-Kirsti Enger (Sekretær)

Komiteens mandat finnes i styrets instruks til revisjonskomiteen (se lenke nederst på siden).

Kompensasjonskomiteen

Denne komiteen gir råd om og forbereder saker saker som handler om arbeidsforholdene og den økonomiske kompensasjonen til administrerende direktør, om ledelsesutvikling og planlegging av avløsning for senior-ledere, og om kompensasjonspolitikk og -strategi forøvrig.

Kompensasjonskomiteen består av:

 • Leif-Arne Langøy (Leder)
 • Wolfhart Hauser
 • Markus Wandt
 • Morten Ulstein
 • Cecilie Heuch (Sekretær)

DNV GL Groups personalsjef (Chief Human Resources Officer) er komiteens sekretær. Komiteens mandat er gitt i styrets instruks (se lenke nederst på siden).

DNV GL har ingen bedriftsforsamling.