DNVGL.no

Breadcrumbs

Sammenslåingen som skapte DNV GL

Et verdensledende selskap

SHARE:
PRINT:
STX Korea ships hull
Sammenslåingen av DNV og GL ble klarert med konkurransemyndighetene i flere land og det nye selskapet ble operativt fra 12. september 2013. Det nye DNV GL ble – og er fortsatt – verdens ledende klasseselskap for skip og offshore-fartøy. Det er også en leder i verdensklasse innen sertifisering og rådgivningstjenester.

Da sammenslåingen ble annonsert i september 2013 uttalte Henrik O. Madsens, den daværende lederen av DNV GL, følgende: "Det er med stor stolthet vi nå kan melde at denne sammenslåingen, som er drevet fram av en visjon om vekst, er klarert med konkurransemyndighetene i alle de fire områdene der dette var nødvendig. Selskapene som slås sammen har verdensledende markedsposisjoner, de har gjensidig utfyllende kompetanser og er anerkjent for avansert teknologi, høy kvalitet og integritet." 

Madsen hevdet at sammenslåingen av de to klasseselskapene ville endre bransjen på verdensbasis. "DNV GL vi ha en unik posisjon og kan tilby et bredere spekter av produkter og tjenester, mer dyptgående ekspertise og et tettere nettverk av stedlige kontorer enn noen andre. Og, noe som er enda viktigere, både DNV og GL har et sterkt ønske om at det nye selskapet skal fortsette med betydelige investeringer i teknologi, forskning og utvikling."

Å fremme sikkerhet og bærekraft

Våre kunder befinner seg i et stadig mer komplisert landskap når det gjelder risikostyring. Denne utviklingen forventes å drive etterspørselen etter DNV GLs teknologi og risikostyringstjenester. "I dagens risiko-ømfintlige omgivelser vil et selskap sette sin tillit og troverdighet i spill, om det ikke håndterer risiko på en skikkelig måte og unngår uønskede hendelser, tap av liv, miljøødeleggelser og hendelser som er kritiske for fortsatt drift. Jeg er overbevist om at DNV GL vil styrke sin posisjon og kunne hjelpe selskaper med å håndtere utfordringene i den nye risiko-hverdagen. Vi vil bistå med å fremme sikkerhet og bærekraft i våre kunders operasjoner," understreker Madsen.

Ett selskap

Ved å gå sammen i ett selskap, vil DNVs og GLs kunder dra fordel av tilgang til et enda tettere og uovertruffent globalt nettverk av kontorer og stasjoner. De vil også ha tilgang til et  stort utvalg av enda flere og bredere tjenester verden over. Dette vil gi våre kunder flere ressurser og muligheter, uansett hvor i verden de befinner seg.

Hva framtiden vil bringe

DNV GLs strategi for vekst bygger på å sikre liv, verdier og miljøet. Denne visjonen leder oss til målet om å oppnå et global gjennomslag for å skape en trygg og bærekraftig framtid gjennom våre tjenester og produkter. Derfor vil DNV GL prioritere følgende:

  • Å være en leder på verdensbasis innen alle områdene vi prioriterer
  • Å tilby klassifikasjon, sertifisering, verifikasjonstjenester og ekspertråd som setter våre kunder i stand til å fremme sikkerhet og bærekraft i sine operasjoner
  • Å utvikle ledende teknologi og ekspertise innen risikohåndtering
  • Å investere i forskning og utvikling, og dessuten innovasjoner i partnerskap med utvalgte kunder og aktører

Globalt gjennomslag

"Vi ser fram mot å tilby det beste i våre respektive organisasjoner for å fremme de bransjene vi betjener," oppsummerte Henrik O. Madsen. "Vi ønsker et globalt gjennomslag for en trygg og bærekraftig framtid – en tryggere, smartere og grønnere framtid for våre kunder og verden forøvrig."