DNVGL.no

Vårt formål, vår visjon og våre verdier

Sea Land Sky - Broader view

Vårt formål

Å verne liv, verdier og miljø

Vår visjon

Bidra globalt til en sikker og bærekraftig framtid 

Våre verdier

  • Vi bygger tillit og trygghet
  • Vi er urokkelige på kvalitet og integritet
  • Vi samarbeider og dyrker innovasjon
  • Vi bryr oss om våre kunder og hverandre
  • Vi omfavner forandring og leverer resultater