DNVGL.no

Samfunnsansvar

Som en stor bedrift og aktør i Norge ønsker vi å gjøre en innsats for samfunnet og bidra til en bedre, mer bærekraftig og miljøfokusert framtid.

17_Partnership-for-the-goals

DNV GLs visjon er «å sikre liv, verdier og miljøet» og en bærekraftig framtid er svært viktig for oss. Vi jobber derfor for at vi, våre ansatte, våre samarbeidspartnere og våre kunder tar gode og miljøbevisste valg.

Gjennom tjenestene vi tilbyr og gjennom vår generelle virksomhet, søker vi å bygge verdier i samfunnet, for miljøet og samfunnsøkonomien – i et langsiktig perspektiv. Les mer om hvordan vi jobber med bærekraftighet på våre globale sider. (engelsk innhold)

Samarbeid lokalt og internasjonalt

En del av vårt samfunnsansvar består i å samarbeide med ulike norske og internasjonale organisasjoner. Alle slike samarbeid og sponsing skal understøtte DNV GLs visjon og verdier, og på ingen måte være i konflikt med vårt virke som uavhengig klasseselskap eller våre etiske retningslinjer. Vi jobber i tråd med FNs Global Compact, som er FNs ti prinsipper for en mer bærekraftig framtid. Du kan lese mer Global Compact på FNs egne nettsider.

Røde Kors

DNV GL har i over ti år samarbeidet tett med Røde Kors, og vi støtter dem jevnlig i flere av deres prosjekter. Målet med samarbeidet er å bidra til å styrke Røde Kors’ kapasitet til humanitært arbeid. I tillegg deltar en rekke av våre ansatte på frivillig i basis i Røde Kors’ prosjekter rettet mot blant annet barn og unge.

Du kan lese mer om vårt samarbeid med Røde Kors i Norge, Nederland og Storbritannia i en nyhetsartikkel på våre globale sider. (engelsk innhold)

Mer informasjon om Røde Kors og deres prosjekter finner du på Røde Kors’ egne nettsider.

Skole og utdanning

Utdanning og like muligheter for alle barn er noe vi er opptatt av, og vi samarbeider blant annet med skoler og utdanningsinstitusjoner. Vi ønsker å motivere unge til å velge naturfag, matematikk og teknologifag i utdanningsløpet. Disse emnene er noe vi som kunnskapsbedrift anser som viktige fokusområder, og som vi promoterer spesielt i vårt samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner. 

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) er initiativtaker til en samarbeidsavtale mellom norske bedrifter og skoler og utdanningsinstitusjoner, der målet er å gi skoleelever og studenter større innsikt i bedriftenes og industriens rolle i verdiskapning, og gjøre det enklere for elevene å ta velbegrunnede valg i studie og karriere. DNV GL har tatt denne utfordringen og ønsker å være en positiv bidragsyter i lokalmiljøet.

Kronprinsparets fond

DNV GL inngikk i 2011 et femårig samarbeid med Kronprinsparets fond. Fondet fokuserer på ungdom som av en eller annen grunn har falt utenfor samfunnet. Fondets arbeid stemmer godt overens med vår visjon, verdier og samfunnsansvar, og vi har de siste fem årene støttet fondet både finansielt og med vår kunnskap og ekspertise – blant annet ved gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser av prosjektene i Kronprinsparets fond. 

Resultatene av analysen gjennomført i 2014 tyder på at prosjektene innfrir målene. Prosjektdeltakerne opplever en sterk positiv effekt av tiltakene i form av økt sosial- og psykologisk kapital, og ungdommene som har deltatt i prosjektene står lenger i skole. Fullført skolegang sparer samfunnet for store samfunnsøkonomiske utgifter.

I løpet av 2016 vil DNV GL gjennomføre en ny samfunnsøkonomisk analyse av prosjekter i Kronprinsparets fond. 

Les mer om kronprinsparets fond på fondets egne nettsider. 

WWF Norge

DNV GL har siden 2012 vært en «OnePlanetBusiness»-partner for WWF (World Wildlife Fund) med målsetning om å styrke arbeidet for en trygg og bærekraftig framtid der det biologiske mangfoldet og økologien er bevart. En framtid der vi utnytter naturresurser på en bærekraftig måte. 

Samarbeidet fungerer også som en arena for kompetansebygging der vi kan utfordre hverandre innenfor temaene lavutslipp og klimatilpasning. 

Du kan lese mer om samarbeidet vårt med WWF Norge på våre globale sider. (engelsk innhold)

Redningsselskapet

DNV GL er opptatt av sjøsikkerhet og stiftelsen Det norske Veritas har blant annet sponset to av båtene til Redningsselskapet. Båtene, "Det norske Veritas" og "Det norske Veritas 2" holder til i henholdsvis Oslo og Ålesund, og bidrar til økt sjøsikkerhet i norsk farvann. 

Museum og kultur

I tillegg til vårt samfunnsengasjement støtter DNV GL en rekke kulturelle aktører gjennom samarbeid og sponsorat. Vi støtter blant annet flere museum med maritime eller oljerelaterte utstillinger, samt Henie Onstad kunstsenter, som er en av våre nærmeste naboer på Høvik.

DNV GL er sponsor for følgende kulturelle aktører: