DNVGL.no

ISO 50001

ISO 50001

Kontakt oss

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt oss her

Innføring av et ledelsessystem iht ISO 50001 viser virksomhetens forpliktelse til kontinuerlig forbedring av energianvendelse.

Hva er Energiledelse?

Energiledelse dreier seg om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Et energiledelsessystem sikrer at bedriften kontinuerlig gjennomgår en syklus ved å etablere energipolitikk, planlegger energieffektiviserende tiltak, implementerer disse og sjekker resultatene. På denne måten sikres et kontinuerlig fokus på energianvendelse og forbedringsaktiviteter.

Hvem er standarden for?

Organisasjoner av alle typer og størrelser kan oppnå fordeler som spart energi, sparte kostnader og en miljøgevinst ved å implementere standarden.

Hvilke fordeler kan oppnås ved innføring av energiledelse?

De fleste er enige om at den smarteste veien til mer fornybar energi er å benytte den vi har på en bedre måte. EU har anslått at energisparepotensialet ligger mellom 25 og 28 prosent dersom det tas fullt ut innen 2020. Dette vil fryse EUs energibehov og kutte klimagassutslippene med tilnærmet en milliard tonn i 2020 (Kilde: Eurostat, Wuppertal Institute). En bedre energianvendelse vil derfor sannsynligvis være det mest effektive og lønnsomme klimareduserende tiltaket man har i dag og innen de nærmeste 10-20 årene.

Viktige grunner til at virksomheter skal implementere et energiledelsessystem

 • Effektiv styring av energianvendelse
 • Lønnsomme energisparetiltak identifiseres og gjennomføres
 • Hele organisasjonen får et bevisst forhold til energianvendelse
 • Energieffektivitet gir miljøgevinst
 • Vise ansvar i forhold til energianvendelse og klimautfordringer
 • Energikostnader reduseres
 • Konkurranseevnen styrkes
 • Dokumentere virksomhetens energianvendelse og energiprestasjoner
 • Bidra positiv til virksomhetens omdømme

Viktige grunner til at virksomheter skal sertifisere sitt energiledelsessystem etter ISO 50001

 • Et bevis på at virksomheten har forpliktet seg til kontinuerlig forbedring vedrørende energianvendelse
 • Forsikring om og et bevis på at arbeidet med energispørsmål er konsekvent og systematisk
 • Årlige revisjonsbesøk gir en vurdering av om bedriften styrer sin energianvendelse og forbedringsarbeid i henhold til standardens krav

Kontakt oss

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: