DNVGL.no

Bærekraftsstrategi og rapportering

Bærekraftsrapportering og intern og ekstern kommunikasjon er en viktig del av bærekraftsarbeidet. DNV GL hjelper deg å utføre arbeidet mer effektivt.

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer

Head of Sections and Training

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss her