DNVGL.no

Bærekraftsstrategi og -rapportering

Bærekraftsrapportering og intern og ekstern kommunikasjon er en viktig del av bærekraftsarbeidet. DNV GL hjelper deg å utføre arbeidet mer effektivt.

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer Lin Jacobsen Hammer
Head of Sections, Training and Person Certification

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss her
SHARE:
PRINT:
Kommunikasjon, rapportering, bærekraftsarbeid, strategi

Bærekraftsrapportering

Ethic Intelligence Anti corruption policy certification

CSR Performance Ladder

Water drops

FNs bærekraftsmål

SDGs

Global Opportunity Assessment

Global Opportunity Assessment