DNVGL.no

Brukere av arbeidspsykologiske tester

Kommunikasjon, rapportering, bærekraftsarbeid, strategi

Kontakt oss

Anita Mari Hansen

Anita Mari Hansen

Service Responsible

Ønsker du å søke om sertifisering eller resertifisering?

Søknadsskjema

​DNV GL tilbyr sertifisering av brukere av arbeidspsykologiske profilverktøy. Sertifiseringen skjer i henhold til det faglige rammeverket som er utarbeidet av Sertifiseringsrådet for testbruk i Norge (STN).

Formål

Det norske arbeidsmarkedet kjennetegnes av økende bruk av arbeidspsykologiske profilverktøy. Vi ser samtidig at det er stor variasjon i kompetansenivå hos testbrukerne. Svært få av de som blir testet vet hvilke krav de kan stille til testbrukerne, og de befinner seg ofte i en situasjon der det ikke føles naturlig å utfordre kompetansen hos testbrukeren. 

DNV GL-sertifiserte testbrukere oppfyller strenge krav til praktisk og teoretisk kunnskap om testbruk, og må jevnlig vise at de opprettholder kompetansen og oppdaterer sin kunnskap for å beholde sertifikatet. 

Med «profilverktøy» menes psykologiske tester/psykometriske verktøy som gir en personlighetsprofil, samt evnetester og andre verktøy som identifiserer individuelle forskjeller mellom mennesker i en yrkesmessig sammenheng. 

Hvordan bli sertifisert?

Det finnes to alternative veier mot å bli sertifisert:

1. Gjennomføre minimum 75 individuelle testadministrasjoner inkludert tilbakemelding til testtaker. Minimum ti av disse testadministrasjonene skal ha vært administrert det siste året.

2. Følge et godkjent kurs som leder frem til sertifisering


Dokumentasjon på at forkunnskaper er tilfredsstillende må fremlegges før sertifiseringsprosessen starter. Ved å søke om sertifisering aksepterer kandidaten betingelsene i sertifiseringsordningen for testbrukere og forplikter seg til å rette seg etter sertifiseringsorganets dokumenter og informasjon.

Kontakt oss

Anita Mari Hansen

Anita Mari Hansen

Service Responsible

Ønsker du å søke om sertifisering eller resertifisering?

Søknadsskjema

Relatert service som kan være av interesse: