DNVGL.no

Elkontroll næring

Dersom en av dine elkontrollører blir sertifisert iht NEK 405-2, vil ditt foretak bli godkjent i sertifseringsprosessen, slik at kontrolløren kan utføre sitt arbeid.

Kontakt oss

Elin Tilley Elin Tilley Christensen
Senior Service Responsible

Ønsker du å søke om sertifisering?

Søknadsskjema
SHARE:
PRINT:
Man looking at the view from top of skyscrapper

Det er økende krav til å dokumentere kompetanse, og stadig flere forsikringsselskaper krever sertifiserte kontrollører. Enten du selv utfører denne type arbeid, eller om du skal benytte deg av fagpersoner er det viktig at du vet at den nødvendige kompetansen er bevist tilfredsstillende av et uavhengig og anerkjent sertifiseringsorgan. 

DNV GL er et av verdens ledende sertifiseringsorgan og størst i Norge på personellsertifisering. Med DNV GLs nasjonale og internasjonale anerkjennelse, gir våre sertifikater tillit til dine tjenester i markedet og trygghet for dine kunder. 

For å bli sertifisert til å utføre kontroll av elektriske installasjoner og utstyr/maskiner må en kandidat oppfylle krav til formell utdanning, praksis og tilleggskompetanse, samt bestå sertifiserende prøve. For å utføre el-kontroll på næringsbygg og landbruk, må den sertifiserte kontrolløren være tilknyttet et foretak sertifisert iht. NEK 405-4. Tilknytningen kan enten være som underleverandør for et foretak som er sertifisert, eller at det foretaket der du er ansatt er foretakssertifisert.

DNV GL er akkreditert for NEK 405-3 Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - næring. Hva er akkreditering

Sertifikatet gjelder for 5 år og forutsetter at du oppfyller dine forpliktelser i løpet av sertifikatperioden. Tjenesten utføres i henhold til kravene for personsertifisering i NS-EN ISO/IEC 17024:2012.