DNVGL.no

GDPR - EUs Personvernforordning

Personvernforordningen (GDPR) trer i kraft 25. mai 2018. Den dekker hvordan organisasjoner håndterer personers personlige data. Hvis din organisasjon sitter på personlige data om EU-borgere, har du ansvar for å håndtere dataene riktig.

Kontakt oss

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her
SHARE:
PRINT:
GDPR


GDPR dekker hvordan organisasjoner samler inn, lagrer og bruker personlig identifiserbar informasjon. Den har som formål å gi personer større kontroll over hvordan og av hvem, deres personlige data samles inn, lagres og brukes. Bredt sagt ber forordningen organisasjoner om å: 

  • Behandle personlige data lovlig, rettferdig og åpent 
  • Samle den inn til et spesifikt, eksplisitt og legitimt formål 
  • Bare samle inn data som er nødvendig for det aktuelle formålet 
  • Gjøre det som er nødvending for å sørge for at dataene er nøyaktige og holdes oppdaterte 
  • Oppbevare data på en slik måte at de kan identifiseres og ikke oppbevares lenger enn nødvendig
  • Bruke passende eller organisatoriske tiltak for å sørge for at dataene er sikre 
  • Kunne demonstrere samsvar med prinsippene i GDPR

Hvordan kan vi hjelpe?

En Gap-analyse vil gi deg en vurdering av hvordan bedriften samsvarer med GDPRs retningslinjer. Etter et besøk av oss vil du motta en rapport for å hjelpe deg til å identifisere og prioritere områder som må adresseres.

En Gap-analyse vil hjelpe en organisasjon med å:

  • Unngå betydelige økonomiske bøter for manglende samsvar
  • Unngå virkningen manglende samsvar kan ha på organisasjonens omdømme
  • Vise deres forpliktelse til datavern og forsterke tilliten til kunden