DNVGL.no

GLOBALG.A.P IFA akvakultur

GLOBALGAP aquaculture

Kontakt oss

Einar Richter Jordfald

Einar Richter Jordfald

Key Customer Manager

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

GLOBALG.A.P IFA akvakultur er en globalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk. Standardens fokus er å sikre trygg og sporbar sjømat til forbrukeren, og en ansvarlig produksjon i forhold til dyrevelferd, miljø, ansatte og samfunn.

GLOBALG.A.P standardene dekker produkter fra ulike primærnæringer som dyrking av korn, frukt og grønnsaker, husdyrhold og fiskeoppdrett. Akvakulturstandarden er spesielt utviklet for å dekke oppdrett av sjømat for humant konsum. Sertifisering etter denne standarden er et verktøy for å bedre styring av produksjon og for å demonstrere Good Aquacultural Practices mellom profesjonelle partnere i verdikjeden.


Les mer om GlobalG.A.P. IFA 5.0 her.

Hva er GLOBALG.A.P IFA akvakultur standarden?


GLOBALG.A.P er en globalt anerkjent pre-farm-gate standard som sikrer at sluttproduktet er trygt og at det er produsert på en ansvarlig måte. Standarden brukes for å håndtere og kommunisere trygge og ansvarlige produksjonsmetoder mellom profesjonelle partnere i en forsyningskjede.

Versjon 4.0 av standarden (mars 2011) er satt sammen av ulike moduler, inkludert en generell modul for all primærproduksjon (All farm base) og en spesifikk modul for fiskeoppdrett (Aquaculture module). Standarden kan brukes for produksjon av sjømat fra alle fiskearter, bløtdyr og skalldyr der prosessen starter i klekkeriet eller med passiv innsamling av kim i planktonisk fase.

Standarden dekker hele prosessen for fremstilling av et produkt fra fôr og stamfisk, via yngel- og matfiskproduksjon, til fisken forlater anlegget. I de tilfellene der fisken prosesseres under produsentens eierskap er sporbarhet av det prosesserte produktet inkludert i standarden. GLOBALG.A.P IFA akvakultur standarden er anerkjent av GFSI (Global Food Safety Initiative), og kan kobles sammen med andre standarder for mattrygghet for å dekke hele forsyningskjeden.

GLOBALG.A.P IFA akvakultur standarden fokuserer på:

 • Trygghet for produsenter og konsumenter
 • Dokumentasjon og sporbarhet av produksjon og produkt
 • Minimering av bruk av kjemikalier og legemidler
 • Dyrevelferd
 • Effektiv ressursutnyttelse
 • Miljø
 • Drift i samsvar med lokale og internasjonale lover og reguleringer

GLOBALG.A.Ps chain of custody standard er en frivillig standard som dekker sporbarhet etter at produktet er solgt fra produksjonsanlegget og overført til en ny eier. Standarden krever at produktet identifiseres og holdes separat fra andre produkter for å forhindre blanding av sertifisert og ikke-sertifisert fisk.

Hva er fordelene?


Grunnleggende motivasjon for sertifisering er at konsumenter og samfunnet generelt krever mat som er trygg og produsert på en ansvarlig måte, samtidig som dagligvarekjedene krever tredjepartssertifisering som verifikasjon av sine leverandører.
Fordeler for produsenter inkluderer: 

 • Bedre og enklere markedsadgang
 • Klare argumenter i dialog med dagligvarekjeder
 • Godt konkurransegrunnlag i forhold til andre leverandører
 • uligheter til å forbedre kvaliteten i produksjonen
 • Muligheter til å redusere langsiktige kostnader
 • Mer effektiv styring av produksjonsprosesser
 • Økt engasjement for forbedring i alle ledd

Hvordan kan DNV Business Assurance hjelpe deg?


DNV Business Assurance er et sertifiseringsselskap som er akkreditert for å sertifisere organisasjoner i forhold til GLOBALG.A.P IFA akvakultur standarden og utstede sertifikater. Sertifikater er gyldige i ett år av gangen. Vi tilbyr kurs i denne og andre standarder.

Hvordan kan du forberede din organisasjon for sertifisering?

1.   Kontakt DNV GL Business Assurance for å få mer informasjon.

2.   Gjør deg kjent med GLOBALG.A.P IFA akvakultur standarden. Dokumenter og sjekklister kan lastes ned gratis fra GLOBALG.A.Ps nettsider. 

3.   Gi en person i din organisasjon ansvar for å koordinere prosessen fra deres side.

4.   Vær sikker på at du har klart formål med og forståelse av hva du ønsker å oppnå gjennom sertifiseringsprosessen.

Kontakt oss

Einar Richter Jordfald

Einar Richter Jordfald

Key Customer Manager

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: