DNVGL.no

Havbrukstjenester

NYTEK-forskriften har som hovedformål å begrense rømming av oppdrettsfisk og sikre tilfredsstillende teknisk stand på lokalitetene. Vi tilbyr alle akkrediterte tjenester knyttet til NYTEK-forskriften.

Kontakt oss

Liv Solveig Olafsson Liv Solveig Olafsson
Head of Section Technical Aqua Services

Har du spørsmål om tjenestene?

Kontakt oss her
SHARE:
PRINT:
Fish farm in the North of Norway

Anleggssertifikat

Yellow buoy in fron of fish farm

Fortøyningsanalyse

3D bilde av fiskemerder under vann

Hovedkomponentbevis

Fish farm in north of Norway

Konstruksjonsdeler til fortøyning

Fish farm on west coast

Lokalitetsundersøkelse

Man inspecting the fish farm

NSIM - optimaliserer fortøyning og reduserer risiko for fiskerømming

3D bilde av fiskemerder under vann

Produktsertifisering

Seagull on rail of fish farm

Serviceverksted

Fish farm with snowy mountains in the background

Taksering

Fish farm and blue ocean