DNVGL.no

HMS – risikovurdering og granskning etter hendelser

Lønnsomhet og bærekraft sikrer du ved å ta hensyn til viktige faktorer i daglig drift. Risiko og muligheter knyttet til miljø, ansatte, lokalsamfunn og andre interessenter kan håndteres slik at virksomheten har best mulige rammevilkår og opptrer som en ansvarlig aktør.

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer Lin Jacobsen Hammer
Head of Sections, Training and Person Certification

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss her
SHARE:
PRINT:
Men in suit discussing

Granskning etter HMS-hendelser

Health and safety

Risikostyring - HMS

ISO 9001 - Quality Management