DNVGL.no

ISO 14001

Et ISO 14001-sertifikat viser at ditt miljøstyrings-system er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet kundene at de kan stole på at du aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

Kontakt oss

Need more information?

Yes, please

Already know what you are looking for?

Request for quote
SHARE:
PRINT:
ISO 14001

ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø.

ISO 14001, den internasjonalt anerkjente standarden for miljøstyring, er generell. Den passer for organisasjoner i alle næringer. Den er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO) og er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.

Elementer i standarden
Standarden inneholder nøkkelelementene for effektiv miljøstyring. Det kan anvendes både i tjenesteytende sektor og i produksjonsbedrifter. Standarden krever at bedriften utarbeider miljømålsetninger og ledelsessystemene som kreves for å nå slike målsetninger. Standarden krever også at bedriften slutter seg til systemets prosesser, rutiner og virksomheter.

Hovedelementene i standarden er:

·         miljøpolitikk

·         planlegging

·         iverksettelse og drift

·         kontroll og utbedring

·         ledelsesevaluering

Stadig grønnere
Standarden krever at bedriftene klarlegger alle miljøbelastninger og andre aspekter i den forbindelse, og at de deretter iverksetter tiltak for å utbedre prosedyrene på prioriterte områder. ISO 14001 fastsetter en god praksis for enføre var-politikk for din bedrifts innvirkning på miljøet. Med et ISO 14001-sertifisert miljøstyringssystem, går du lenger enn til bare å oppfylle regelverket. Ditt fokus blir kontinuerlig forbedringer.

Hvor går veien videre?
For sertifisering av en uavhengig tredjepart må du innføre et effektivt miljøstyringssystem som oppfyller kravene til standarden. Første skritt er å begynne på veien til sertifisering.