DNVGL.no

ISO 20000

ISO 20000 1134x300

Kontakt oss

Need more information?

Yes, please

Already know what you are looking for?

Request for quote

Ett ISO 20000 certifikat visar att ert ledningssystem är certifierat enligt en standard för bästa arbetssätt och godkänts. Standarden riktar sig till organisationer som levererar IT-tjänster som t ex infrastruktur och applikationssupport, både till externa och interna kunder.

 

Vad är ISO 20000?
ISO 20000-1 är skapad av the International Organization for Standardization (ISO) och utgör standarden som används för certifiering. Den har ersatt BS 15000 och är en erkänd standard för att granska processer inom IT Service Management. ISO 20000 är baserad på BS 15000 och har byggts upp i linje med andra välkända ledningssystemstandarder.

Standarden stöds även av andra riktlinjer som ISO/IEC 20000-2, IT Service Management Code of Practice och den erkända, IT Infrastructure Library (ITIL®).

ISO 20000 tar ett övergripande grepp om IT Service Management och definierar de processer som behövs för en pålitlig leverans. Standarden täcker allt från kärnprocesser, konfigurering och ’change management’ till incident hantering. Den ger ett processorienterat angreppssätt för att skapa, implementera, driva, övervaka, granska, underhålla och förbättra ett ledningssystem för leverans av IT-tjänster.

I linje med andra ledningssystemstandarder
Genom att ISO 20000 är uppbyggd i linje med andra ledningssystemstandarder underlättar detta integrering i det befintliga ledningssystemet i och samordning för att leva upp i kraven i flera standarder.

  • Samordning med ISO 9001 och ISO 27001
  • Fokus på ständig förbättring i ert IT Service Management System
  • Minsta gemensamma kravnivå för planering, dokumentation och redovisning.
  • Ett effektivt användande av den välkända processmodellen, PDCA; Plan, Do, Check, Act

Hur går vi vidare?
Inför certifieringen behöver ni implementera ett ledningssystem enligt ISO 20000.

DNV GL är ett ackrediterat certifieringsorgan. Vi kan tillhandahålla aktuella utbildningar och certifieringstjänster. Läs mer om vägen till certifiering eller kontakta oss.

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Need more information?

Yes, please

Already know what you are looking for?

Request for quote

Relatert service som kan være av interesse: