DNVGL.no

ISO 20000

ISO 20000 1134x300

Kontakt oss

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt oss her

​Et ISO 20000-sertifikat viser at ditt styringssystem for IT-tjenester er sertifisert etter en standard for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den.

Standarden benytter en fremgangsmåte for å opprette, innføre, drive, overvåke, evaluere, vedlikeholde og forbedre en virksomhets styringssystem for IT-tjenester.

ISO 20000-1 er utarbeidet av Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) og er standarden som benyttes for sertifisering. Den har erstattet BS 15000 og er en internasjonalt anerkjent standard for styringssystemer innen IT-tjenester. Standarden bygger i stor grad på BS 15000, men innholdet er omorganisert for å tilpasse og harmonisere det med andre internasjonale standarder.

Standarden bygger også på og støttes av andre offentlige dokumenter, som for eksempel den lignende standarden ISO/IEC 20000-2, «IT Service Management Code of Practice», og den meget anerkjente veiledningen i IT Infrastructure Library (ITIL®), hentet fra offentlig og privat sektor.

Levering av kvalitetsmessige IT-tjenester

Sertifisering har vært mulig siden 2003 under en ordning som ble administrert av det innflytelsesrike IT Service Management Forum (itSMF). Forumet sørget for at viktige interessenter kunne delta i utformingen og utviklingen av ordninger for en effektiv sertifisering som lett kunne overføres fra BS 15000 til ISO 20000 i 2005.

Standarden er beregnet for virksomheter som leverer funksjonsutsatte IT-tjenester som for eksempel infrastruktur og/eller programvarestøtte. Dette kan være tjenester til både eksterne, som kunder med ekstern IT-støtte, og interne IT-grupper.

Standarden har en bred tilnærming til styring av IT-tjenester og definerer et sett med prosesser som er nødvendige for å kunne tilby effektive tjenester. Prosessene strekker seg fra kjerneprosesser knyttet til konfigurasjonsstyring og endringsstyring, til prosesser som omfatter uhell og problemstyring, samt prosesser som gjelder direkte samhandling med kunder, som den utvidede kundestyringen kalt Business Relationship Management.

I tråd med andre standarder for styringssystem

ISO 20000 er tilpasset andre moderne standarder for styringssystemer og innebærer en konsekvent og enkel gjennomføring og drift der det er behov for integrerte systemer. Resultatet er:

  • Harmonisering med standarder for styringssystemer som ISO 9001 og ISO 27001.
  • Vektlegging av en prosess med løpende forbedring av bedriftens styringssystem for IT-tjenester.
  • Klargjøring av minstekrav til planer, dokumentasjon og protokoller.
  • Effektiv bruk av PDCA-metoden (Plan-Do-Check-Act).

Kontakt oss

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: