DNVGL.no

ISO 27001

ISO 27001

Kontakt oss

Need more information?

Yes, please

Already know what you are looking for?

Request for quote

Ett certifikat enligt ISO/IEC 27001 visar att ert ledningssystem för informationssäkerhet har klarat kraven enligt standarden för informationssäkerhet. Med ett certifikat från DNV GL kan dina kunder och samarbetspartner vara förvissade om att ni vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda känslig information från obehöriga.

Vad är ISO 27001?
Standarden har ett processorienterat angreppssätt för att etablera, implementera, använda, övervaka, granska, upprätthålla och förbättra systemet för informationssäkerhet.

ISO/IEC 27001 ges ut av ISO (International Organisation for Standardisation). Den ersätter tidigare standarder som SS 62 77 99 och BS 7799 och är utformad i linje med andra internationella ledningssystemstandarder. Några nya punkter har lagts till, till exempel så har vikten av hantering av incidenter och OECDs principer betonats.

Standarden ligger även i linje med ISO/IEC 17799:2005, ISO 13335-serien, ISO/IEC TR 18044:2004 och “OECD Guidelines for Security of Information Systems and Networks – Towards a culture of security” som tillsammans ger vägledning för att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Skydda dina tillgångar
Standarden tar ett helhetsgrepp kring informationssäkerhet. Tillgångar som behöver skyddas sträcker sig från digital information, pappersdokumentation och fysiska tillgångar (datorer och nätverk) till kunskap hos era medarbetare. Åtgärder som behövs är såväl kompetensutveckling som skydd mot hackers. ISO 27001 hjälper till att skydda din information:

  • Sekretess - var och en har enbart tillgång till den information de är behöriga till
  • Riktighet - det finns skydd mot otillåtna ändringar och annan påverkan.
  • Tillgänglighet - informationen är tillgänglig, i rätt omfattning, när den behövs av behöriga användare.

ISO 27001 ger er en plattform för riskhantering, ständig förbättring och ett proaktivt förhållningssätt till informationssäkerhetsfrågorna. Metodiken Plan, Do, Check, Act (PDCA) och processmodellen känns igenom och kan lätt integreras i befintliga ledningssystem baserade på ISO 9001 eller ISO 14001.

Hur går vi vidare?
Inför certifieringen behöver ni implementera ett ledningssystem enligt ISO 27001.

Läs mer om hur ni förbereder er specifikt inför en ISO 27001 certifieringen. 

Ladda ned 10 steg inför certifiering.

 


DNV GL är ett ackrediterat certifieringsorgan. Vi kan tillhandahålla aktuella utbildningar och certifieringstjänster. Läs mer om vägen till certifiering eller kontakta oss.

 

 

Kontakt oss

Need more information?

Yes, please

Already know what you are looking for?

Request for quote

Relatert service som kan være av interesse: