DNVGL.no

ISO 9001

ISO 9001

Kontakt oss

Need more information?

Yes, please

Already know what you are looking for?

Request for quote

Et ISO 9001-sertifikat viser at ditt kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, og dette viser kundene at de kan stole på at du har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte dine forpliktelser.

ISO 9001 er et spesielt godt verktøy for å redusere feil. Systemet hindrer at feil gjentar seg og identifiserer mulige feil før de oppstår. En slik feilreduksjon gir fordeler i form av kostnadsbesparelser.

Den internasjonalt anerkjente ISO 9001-standarden er generell og kan brukes innen alle næringsområder. Den ble utviklet av ISO (den Internasjonale Organisasjon for Standardisering) for å fastsette internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitetsstyring.

Viktige egenskaper
Standarden er prosessorientert og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Den er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet.

Viktige elementer i standarden er: 

  • Kvalitetsstyringssystem
  • Ledelsens ansvar
  • Ressursstyring
  • Produktsalg
  • Måling, analyse og forbedring 

Hvor går veien videre?
For sertifisering av en uavhengig tredjepart, må du innføre et effektivt kvalitetsstyringssystem som oppfyller standardens krav. Første skritt er å begynne på veien til sertifisering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Need more information?

Yes, please

Already know what you are looking for?

Request for quote

Relatert service som kan være av interesse: