DNVGL.no

ISO/ TS 16949

Cars in a row

Kontakt oss

Write call to action text here – will show above button

Send oss en e-post

Already know what you are looking for?

Request for quote

ISO/TS 16949 har utvecklats av världens ledande fordonstillverkare och baseras på ISO 9001 samt nationella kvalitetsstandarder inom fordonsindustrin. Den är tillämplig för tillverkare av bilar, komponenter och system i hela världen. DNV GL erbjuder certifiering lokalt i Sverige eller koordinerar certifieringen av er verksamhet i flera länder.

 

Certifiering enligt ISO/TS 16949
Certifiering enligt ISO/TS 16949 visar att ert företag blivit granskat enligt standarden och relevanta kundkrav och att ni lever upp till dessa.

  • Certifieringen minskar behovet av olika andra- och tredjeparts revisioner.
  • Internt bidrar certifieringen och ISO/TS 16949 till att minska variationer i er produktion och förbättra effektiviteten i tillverkningen
  • ISO/TS 16949 är baserad på ISO 9001 och kan integreras med andra standarder som ni redan använder, eller planerar att använda.

OEMs databas
Eftersom ISO/TS 16949 är internationellt erkänd ger en certifiering er trovärdighet vid anbud i såväl globala som lokala upphandlingar. De företag som DNV GL certifierar läggs automatiskt in i en global databas med tillverkare. OEM, Original Equipment Manufacturers, använder databasen för att hålla sig uppdaterade om certifieringsstatus och prestandan hos sina leverantörer. En certifiering är ett viktigt steg på vägen, oftast ett krav, för att få order av de stora biltillverkarna.

Hur går jag vidare?
För att kunna certifiera företaget behöver ni implementera ett ledningssystem enligt kraven i ISO/TS 16949.

DNV GL är ett ackrediterat certifieringsorgan. Vi tillhandahåller både aktuella utbildningar och certifieringstjänster.

Kontakt oss

Write call to action text here – will show above button

Send oss en e-post

Already know what you are looking for?

Request for quote

Relatert service som kan være av interesse: