DNVGL.no

Konstruksjonsdeler til fortøyning

Fish farm on the west coast

Kontakt oss

Olve Vangdal

Olve Vangdal

Technical leader/Inspector

Ønsker du å be om et pristilbud?

Kontakt oss her

Vi sørger for at konstruksjonsdelene i dine fortøyninger overholder de kravene til sikkerhet som er skissert i NYTEK.

Konstruksjonsdeler fortøyning, NYTEK kapittel 4 

I 2012 kom følgende krav i NYTEK: 

§ 12.Betingelse for bruk 
§ 13.Krav om produktsertifisering

Vi sørger for at produsenter og leverandører overholder den sikkerheten som regelverket krever for konstruksjonsdeler til fortøyning for havbruksnæringen. 

Kontakt oss

Olve Vangdal

Olve Vangdal

Technical leader/Inspector

Ønsker du å be om et pristilbud?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: